Paušalni porezi za poduzetnike u 2015

Od 2015. dalje slovenski privatni poduzetnici mogu prijaviti paušalno oporezivanje, ako njihovi prihodi nisu viši od 100.000 EUR godišnje. U tome slućaju priznaju im se troškovi u visini 80% prihoda, a na tako ostvarenu poreznu osnovicu plaćaju 20% poreza. Za više informacijo molimo nazovite nas na +386 8 2055 950 ili nam pišite na info@semafor.si

Odgovori