Niža stopa poreza na dobit

Stopa poreza na dobit u Sloveniji je smanjena: u 2012. godini na 18%, godine 2013. na 17%, 2014. na 16% i od 2015. dalje (iskreno vjerujemo) na 15%.