E-računi

Slovenske državne institucije morati će primati fakture dobavljaća samo u obliku e-raćuna.

Promjena je velika i uticati će na veliki dio poduzeća, makar firme imale mali obim poslova sa državnom upravom.

Vrlo vjerovatno promjene će uticati i na intenzivniju upotrebu e-raćuna među poduzećima.

Tvrtka Semafor d.o.o. će biti spremna na e-račune:

  • programska oprema, koju upotrebljavamo, omogućiti će izdavanje i primanje e-raćuna;
  • našim klijentima ćemo savjetovati prilikom primjene naćina izdavanja i slanja e-raćuna;
  • našim klijentima neće biti potrebno plaćati za promjene programske opreme;
  • i dalje biti ćemo u stanju nuditi klijentima brze i toćne informacije o poslovanju.

Za više informacija molimo nazovite naš ured.

Odgovori