MOSS – mehanizam sve na jednome mjestu od godine 2015. dalje

Od 1. siječnja 2015. godine dalje, nova mogučnost obračuna i uplate PDV biti če uvedena u EU. Novi “mehanizam sve na jednome mjestu” važiti će za slijedeće usluge:

  • telekomunikacijske usluge,
  • uluge odašiljanja radijskih i televizijskih signala i
  • elektronske usluge.

Dobavljaći tih usluga potrošaćima u EU moči če se registrirati za PDV samo u jednoj državi EU. Sva PDV administracija i uplata PDV izvršiti če se u toj državi.

Detaljnije informacije možete naći na stranici EC.

Primjer: hrvatsko poduzeće prodaje programsku opremu potrošaćima u EU. Firma već ima registraciju za PDV u Sloveniji. Na taj način firma sprema obračun PDV i vrši uplatu samo u Sloveniji.

Ako odlućite registrirati se za PDV u Sloveniji i tako iskoristiti novi mehanizam, nudimo vam sve usluge sa time u vezi:

  • spremanje “knjiga” za PDV (ili prijenos podataka iz vaših evidencija);
  • ulaganje PDV obračuna;
  • ostale usluge u vezi sa PDV.

Pišite nam na info@semafor.si ili nas nazovite na +386 8 2055 950 i pripremiti ćemo vam našu ponudu.

Odgovori