Usluge

Napredne računovodstvene usluge / PDV usluge

Naši klijenti dobivaju više:

Nazovite nas! Naša ponuda će biti takva kakvu je očekujete i trebate.

Porezno savjetovanje

Usluge poreznog savjetovanja koriste tako naši klijenti na području računovodstva kao i drugi klijenti. Svi porezni izvještaji koje radimo moraju biti u potpunosti usklađeni sa zakonima u Sloveniji, naravno pored toga uvijek tražimo rješenja koja mogu zakonito sniziti porezne troškove. Naši klijenti mogu koristiti i usluge poreznog zastupanja u Sloveniji. Ako trebate poreznog zastupnika u Sloveniji, najčešće za PDV, kod nas možete koristiti cijelokupni uslugu: registraciju u Sloveniji, administraciju i plaćanje PDV. Detaljnije informacije možete naći na stranicama Financijske uprave.

Plaće

Obračun plaća radimo i za srednje velika poduzeća. Naši klijenti dobiju obračun bez grešaka, na vrijeme i u potpunom povjerenju.

Usluge savjetovanja

Imamo iskustva na podrućju udruživanja i razdvajanja firmi te na podrućju transformacije trgovačke radnje u društvo za ograničenom odgovornošću.

Dosta iskustva imamo i na podrućju kalkulacija vrijednosti za firme koji traže nove vlasnike. Možemo biti i ulozi posrednićke firme u transakciji.