Prag za vstop v sistem DDV – vpliv povezanih oseb

Davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV, če njegov letni promet ne preseže 25.000 EUR. Seveda se lahko prostovoljno registrira kot zavezanec za DDV in tako pridobi pravico do odbitka vstopnega DDV. V letu 2013 bo prag za vstop v sistem DDV morda povišan na 50.000 EUR. Davčni zavezanci včasih ne vedo, da se kot promet šteje tudi promet povezanih oseb.

 

Poglejmo izmišljen primer: Janez Novak s.p. na ljubljanskih ulicah prodaja kostanj. Njegov letni promet znaša okrog 20.000 EUR, ker pa posel dobro teče, predvideva, da bo v tej sezoni promet povečal, tako da bo na letni ravni znašal najmanj 30.000 EUR. Da bi se izognil obvezni registraciji za DDV, se s svojim sinom dogovori, da bo tudi sin kot samostojni podjetnik registriral dejavnost prodaje kostanja. Tako bosta lahko promet razdelila in se izognila registraciji. Mimogrede, gospodu Novaku registracija za DDV ne ustreza, saj so njegove stranke končni porabniki, ki nimajo pravice do odbitka DDV. Ali je načrtovanje gospoda Novaka skladno z zakonodajo?

 

Seveda ne. 5. odstavek 94. člena ZDDV-1-NPB6 je jasen:

 

“(5) Če povezane osebe opravljajo dobave blaga iste vrste oziroma storitve iste narave, se za namene tega člena skupni znesek obdavčljivega prometa povezanih oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih oseb.”

.

Predpisi, ki definirajo povezane osebe, so različni. Ker v našem izmišljenem primeru nastopa fizična oseba, poglejmo definicijo iz Zakona o dohodnini (1. stavek 3. odstavka 16. člena):

 

“3) Povezana oseba po tem zakonu je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec.”

 

Gospod Novak in njegov sin sta povezani osebi, zato se ne moreta izogibati obračunavanju DDV na način, opisan v našem izmišljenem primeru.

 

Podjetnik mora, še preden prične poslovati, poznati nekaj dejstev v zvezi z DDV:

– ali je promet obdavčljiv z DDV ali ne?

– katera stopnja DDV je pravilna?

– ali se splača takojšnja prostovoljna registracija ali je bolje počakati na doseganje praga za obvezno registracijo?

– kako DDV vpliva na denarni tok?

 

Ker imamo kar nekaj izkušenj z odgovori na taka in podobna vprašanja, vam lahko pomagamo. Pokličite nas na 08 2055 950.

Dodaj odgovor