Normirani odhodki pri podjetnikih v letu 2013

Spremembe Zakona o dohodnini, o katerih smo že pisali, bodo samostojnim podjetnikom prinesle drugačen način ugotavljanja dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov. Poglavitne novosti so:

–          normirani odhodki bodo priznani v višini 70% ustvarjenih prihodkov;

–          stopnja davka od dohodka je 20% in je fiksna;

–          samostojni podjetniki lahko tak način obdavčitve priglasijo pod pogojem, da njihovi letni prihodki ne presegajo 50.000 EUR;

–          prihodki se upoštevajo takrat, ko nastanejo;

–          spremembe bodo veljale za dohodek, ustvarjen v letu 2013;

–          učinkovito znižanje administriranja velja le za tiste podjetnike, ki ne bodo zavezanci za DDV.

Podjetnikom, ki bodo izbrali nov sistem obdavčitve, se avtomatično priznajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov. Pri tem ni pomembno, koliko odhodkov dejansko nastane niti ni potrebno dokazovati upravičenost odhodkov.

Davčna stopnja bo 20% in fiksna. Dohodek podjetnika ne bo več del dohodka, obdavčenega po dohodninski lestvici.

Nov način obdavčitve lahko izberejo tisti samostojni podjetniki, ki ustvarijo do 50.000 EUR prihodkov letno. Priglasitev je potrebno opraviti do konca marca tekočega leta, prvič do konca marca 2013.

Pomembna novost je tudi čas upoštevanja prihodkov. Po novem se bodo upoštevali takrat, ko nastanejo, in ne šele takrat, ko so plačani. Višino prihodkov bodo podjetniki morali prikazati v letnem davčnem obračunu.

Spremembe Zakona o dohodnini bodo veljale za leto 2013, kar pomeni, da bodo tisti podjetniki, ki bodo izbrali nov način ugotavljanja dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov, prvi davčni obračun izdelali za leto 2013.

Veljavni prag za vstop v sistem DDV v višini 25.000 EUR bo predvidoma v letu 2013 povišan na 50.000 EUR. Šele če se bo prag dejansko povišal, bo nov sistem obdavčitve pomenil tudi znatno znižanje administriranja za podjetnike, obdavčene po novem.

.

Nov način obdavčitve bo ugodnejši za tiste podjetnike, ki:

–          imajo malo z DDV obdavčljivih nabav, kar pomeni nizek znesek vstopnega DDV;

–          ne potrebujejo veliko investicij (pri teh se običajno splača upoštevati vstopni DDV);

–          ne zaposlujejo delavcev (in posledično nimajo veliko stroškov);

–          imajo nizke ostale stroške poslovanja;

–          si bodo morda zaradi doseganja drugih dohodkov, obdavčenih z dohodnino, znižali skupno obdavčitev z dohodnino.

.

Čeprav je poglavitni namen obdavčevanja z ugotavljanjem normiranih odhodkov poenostaviti poslovanje malih podjetnikov, pa spremembe podjetnikom prinašajo zlasti nizko efektivno obdavčitev. Poglejmo primer:

Postavka Zap. št.

Samostojni podjetnik

– letno

Samostojni podjetnik

– mesečno

Zaposlenec

– letno

Zaposlenec

– mesečno

Prihodki 1

50.000

4.167

   
Normirani odhodki 70% 2 = 1 * 0,7

35.000

2.917

   
Dohodek 3 = 1 – 2

15.000

1.250

   
Davek od dohodka 20% 4 = 3 * 0,2

3.000

250

   
Prispevki za socialno varnost 5 = 291,48 EUR * 12

3.498

291

   
Dajatve skupaj 6 = 4 + 5

6.498

541

   
Neto   dohodek po obdavčitvi 7 = 1 – 6

43.502

3.625

   
Efektivna stopnja obdavčitve 8 = 6 / 1 * 100

13,00

13,00

   
           
Bruto bruto strošek dela 9 = 13 + 18    

50.000

4.167

Bruto plača 10    

41.168

3.431

Prispevki za socialno varnost 11    

15.726

1.311

Dohodnina 12    

8.767

731

Dajatve skupaj 13 = 11 + 12    

24.493

2.041

Neto plača 14    

23.303

1.942

Prevoz in prehrana 15    

2.204

184

Neto   prejemek 16 = 14 +   15    

25.506

2.126

Efektivna stopnja obdavčitve 17 = 16 / 9 *100    

48,99

48,99

.

Podjetniki »normiranci« so v primerjavi z zaposlenci v izraziti prednosti pri obdavčitvi. Predvidevamo, da bo zato v letu 2013 prišlo do večjega števila registracij podjetnikov. Za tak status se bodo odločili zlasti tisti, ki bi sicer sklenili delovno razmerje. Status samostojnega podjetnika jim bo bodisi močno zvišal neto zaslužek, bodisi bo znižal celotne stroške delodajalca (naročnika).

Nov sistem obdavčitve predstavlja svojevrsten obvod rigidne delovnopravne zakonodaje in izogibanje pretirani obdavčitvi dohodkov iz delovnega razmerja. Kadar je izbira med statusom zaposlenca v delovnem razmerju in statusom samostojnega podjetnika z vidika davčne zakonodaje možna, je odločitev na dlani: obdavčitev »normiranca« ja je daleč ugodnejša od obdavčitve zaposlenca.

——

Pripis 12.12.2012: zakonodaja je bila sprejeta, objavljena v Uradnem listu z dne 10.12.2012, veljati pa začne 1.1.2013.

Pripis 27.11.2013: zgornji izračun smo nekoliko osvežili s predvideno davčno obremenitvijo v letu 2014.

40 thoughts on “Normirani odhodki pri podjetnikih v letu 2013

 1. Zdravo,
  Poleg redne plače imam odprto tudi popoldansko dopolnino dejavnost z normirano obdavčitvijo.

  Zanima me kako je z davčno napovedjo in odmero dohodnine. Če imam normiran popoldanski s.p.?
  Ali se po plačilu 6% davčnih obveznosti (od sp) dobiček podjetja upošteva še pri letni odmeri dohodnine poleg redne plače?

  Torej ali se promet v višini 30% šteje kot dobiček in zaradi večjega prometa pri normiranem sp-u lahko zapadem v višjo progresivno lestvico?

 2. Zanima me kako narediti izračun dohodnine od dohodka za normiranca v primeru: fizična oseba je marca 2013 odprla navaden s.p., ta oseba se je junija redno zaposlila, zato je ta s.p., spremenila v popoldanskega in to v normiranca. Kako naj naredim izračun dohodnine? Ali naredim dva ločena obračuna ali lahko za celotno obdobje naredim napoved kot za normiranca (kljub temu da je normiranca priglasil po zakonskem roku)?

 3. Pozdrav,

  Odprl bi pop sp. kot normiranec in me zanima kako naj izgleda specifikacija racuna, ce bi npr. Mesecno zasluzil 300€.

  Stranki izdan racun npr. Za 100€ (servis racunalnik brez materiala ),kaksna je razlika v racunu,ce gre za fizicno ali pravno osebo.

  Se v normirane stroske steje tudi mj nakup materiala npr. Iz tujine, je potrebno predloziti racune,kje sem nabavil material, nekje sem zasledil da ne in da ni potrebno dokazovati stroskov do visine 70%.

  Je mogoce pri vas dobiti podporo da racune, ki jih je potrebno izdati vsake 3 mesece Dursu.

  Hvala za odgovor

 4. Mora normiranec, ki ni zavezanec za DDV, odvesti davek od subvencije 4.500 EUR (ki znese 270 EUR) v celoti takoj, ko prejme subvencijo? Subvencija se bo prištela dohodku tega leta … Bo to neposredno vplivalo na višino prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v prihodnjem letu?

 5. Spoštovani!
  DO letos sem bil normiranec, sedaj pa razmišljam o prehodu na dejanske prihodke. Skupni prihodki so pod 20K.
  Zanima me, ali pri dejanskih prihodkih lahko uveljavljam, tako kot do sedaj pri normiranih (po novem pri normiranih to ni več mogoče), tudi splošno olajšavo in olajšavo za otroke?
  Oziroma ali v tem primeru sploh še imam napved dohodnine?
  Hvala!

 6. Kako je z drugimi dohodki (npr. pogodba s tujo organizacijo, ki ne skpela pogodbe z s.p. ampak s fizično osebo.
  Ali je sta dohodka (npr. 45.000 od s.p. in 30.000 od fizične osebe) nepovezana i neodvisna?
  Ali to pomeni, da bom dejansko plačala:
  – davek od dohodka iz dejavnosti 2.700 = 45.000 * 6%
  – prispevki 12*291
  – dohodnina po progresivni lestvici kjer je DOH = 30.000 – “splošna olajšava” – “VDČ”.

  Imam prav?

  Ali se bo 45.000 + 30.000 seštevalo v naslednjem letu in se bo potem presojala možnost normiranosti za 2014?

  1. Vaše vprašanje je nekoliko bolj zahtevno, saj ne navajate natančno, za kakšen dohodek iz naslova pogodbe s tujo organizacijo gre. Najprej se morate prepričati, da gre za dohodek, ki po ZDoh-2 ne spada v dohodek iz dejavnosti. Če spada v dohodek iz dejavnosti, vse “opcije” odpadejo. Če želite natančnejši odgovor, vas vabim, da nas kontaktirate. Vašo situacijo bomo natančno preučili in v okviru naših svetovalnih storitev pripravili ustrezno rešitev.

 7. Spoštovani,

  Kaj se zgodi, če se normiranec v letu 2013 preseže prag (zasluži več kot 50.000)?
  kako bo obdavčen njegov celotni prihodek?
  Ali bo do 50.000 kot normiranec, a nad tem kot…?
  Ali bo vse kot normiranec? (Jaz vsaj tako berem ZDoh).

  Recimo, da sem predvidel prihodek 30.000 eur in plačujem akontacijo 150 eur na mesec. Potem pa se zgodi, da dejansko zaslužim 90.000 eur. Ali bo vseh 90.000 obdavčenih po 6%?

 8. Pozdravljeni.
  Zanima me, če mi lahko razložite tole: si bodo morda zaradi doseganja drugih dohodkov, obdavčenih z dohodnino, znižali skupno obdavčitev z dohodnino.Ali to pomeni da se prihodek ne upošteva pri izračunu dohodnine (ni prikazan na dohodnini) in ne vpliva na izračune plačila vrtca, otroškega dodatka in podobno…
  Hvala za odgovor
  Aleksandra

  1. Dohodek podjetnika, obdavčenega na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, je obdavčen “cedularno”: davek znaša 20% od 30% prihodkov. Davek je dokončen. Na višino tega davka ostala vsebina Zakona o dohodnini ne vpliva. Če ste torej podjetnica in drugih dohodkov nimate, potem nimate možnosti uveljavljati različnih olajšav, ki jih Zakon o dohodnini omogoča. Če pa poleg dohodka iz dejavnosti realizirate še druge z dohodnino obdavčene dohodke, pa verjeto nekatere dohodninske olajšave lahko izkoristite. V tem primeru je obdavčitev, o kateri pišem, za vas še ugodnejša. Predpisov o otroškem dodatku in predpisov o določanju višine cen vrtca pa ne poznam; mislim pa, da bo dohodek iz dejavnosti, ne glede na to, katero obdavčitev izberete, vedno vplival na vaš delež plačila stroškov vrtca in na socialne transferje.

 9. Pozdravljeni.

  Imam popoldanski s.p., ki sedaj ni davčni zavezanec in ne normiranec. Zaradi tega sem moral imeti na računu pripis, da ne obračunavam DDV-ja po… Letos sem se odločil za nov tip s.p.-ja – normiranca in me zanima, kaj je potrebno na računu spremeniti.

  Hvala in lep dan,
  Toni

 10. Pozdravljeni,

  zanima me koliko bi potem takem plačal pavšalnega davka letno, če izdam samo 12 faktur letno in nimam nobenih vhodnih računov in stroškov. To pomeni da imam prometa ca. 35.000€.
  S.P. imam zaradi posredništva, ki ga izvajam za eno podjetje.

  Ali se mi splača postati pavšalist ali ne?

  Hvala za odgovor.

 11. Pozdravljeni,

  Ali mi lahko pomaga kako se izračuna višina mesečnih prispevkov za normiranca (ni DDV zavezanec)?

  Če je dobiček med 8.977€ in 18.295€ so prispevki za s.p. 347,46€ / mesec.
  Ali to pomeni da če normiranec naredi 45.000€ letnega prometa da bo imel dobiček po naslednji formuli:
  0,3*45000 + 12*347,46 = 17.669,52€

  In po tem ostaja v “drugem razredu” za prispevke?

  To pomeni da če bi naredili 49.999€ / leto da bi presegli mejo dovoljenih prispevkov in bi padli v “tretji razred” od 521,18€ / mesec?
  Izračun kaže da je potem dobiček: 0,3*49999 + 12*347,46 = 19.169,22€

  Ali sem pravilno izračunal? Pomeni da se plača 6% od narejenega letnega prometa in prispevke in to je celoten strošek pavšalnega s.p.-ja?

 12. Hvala za pojasnilo o DDV.
  Pri drugem vprašanju pa nisem bil dovolj natančen. Zanima me namreč ali prejemnik računa “čuti” kakšno razliko med sodelovanjem z normirancem in sodelovanjem z nenormirancem?
  Ali torej “normiranec” izda enak račun kot bi ga “nenormiranec”, le da mora normiranec takoj plačati DURS-u 20% davka od dohodka?

  Hvala in lep pozdrav
  Marko

 13. Najlepša hvala za hiter in jasen odgovor.
  Nekaj me še vedno bega:
  Zaradi česa je potem, kot ste navedli zgoraj, “Nov način obdavčitve ugodnejši za tiste podjetnike, ki imajo malo z DDV obdavčljivih nabav, kar pomeni nizek znesek vstopnega DDV”.

  Še nekaj me zanima. Kdo plača 20% davek od dohodka za vsak izdan račun?
  Ali normiranec (izdajatelj računa) ob izdaji računa ali prejemnik računa (nekje sem zasledil, da je bilo do sedaj tako)?

  Hvala in lep pozdrav
  Marko

  1. Nov način obdavčitve naj bi bil namenjen znižanju administrativnih bremen malih podjetnikov, zato je verjetno najbolj prikladen za tiste, ki niso zavezanci za DDV. Ti si lahko učinkovito znižajo administracijo. Sam DDV je ločen od obdavčitve z dohodnino. Za DDV zavezance je manj smiselno izogibati se administraciji, saj jo morajo izvajati za namene DDV. Višji ali nižji vstopni DDV pri podjetnikih, ki so DDV zavezanci, v ničemer ne vpliva na “kalkulacijo”, na podlagi katere bodo ali pa ne bodo priglasili obdavčitev z normiranimi odhodki.
   20% davek brez izjeme plača podjetnik (normiranec).

 14. Z vsem spoštovanjem za vašo obrazložitev, vendar je vaš izračun povsem napačen in zavajajoč. Pri izračunu sp.ja ste upoštevali 70% materialne stroške kot neto prihodek, vendar so v teh stroških zajeti vsi, tudi materialni, najemnine, drobni inventar in še kaj, res pa je, če posluje normiranec z manjšimi stročki, več mu dejansko ostane. Pri izračunu zaposlenca pa teh stroškov dela niste upoštevali ampak pri istem prihodku naredili izračun bruto-bruto samo izračuna plače, kar zopet ni primerljivo. Moj izračun pokaže, da je po starem in novem izračunu za normirance razlika v efektivni stopnji obdavčitve pri istih zneskih samo malenkostno ugodnejša. Poleg tega pa ste pri prispevkih upoštevali minimalne zneske za SPje, kar pa tudi ne drži, saj plačujemo pri realizaciji 50.000 EUR mesečno celih 800 EUR prispevkov mesečno.

  lep pozdrav
  Rafael

  1. Spoštovani, izračun je res kar se da optimističen. Seveda je izračun za vaše podjetja lahko tak zgolj slučajno. Kot ste že sami ugotovili, vaš izračun kaže drugače. To je tudi pričakovano, saj ima vsako podjetje svoj obseg in strukturo odhodkov. Se pa ne strinjam, da naj bi bila obdavčitev normiranca le malenkost ugodnejša. Seveda je tudi to možno (morda takrat, ko ima normiranec denimo dejanske odhodke na nivoju okrog 70% prihodkov), je pa redko. Prav tako je upoštevanje minimalnih prispevkov (ali za eno stopničko višje, kar znese 341 EUR mesečno) pravilno, saj razvrščanje v zavarovalne osnove poteka na podlagi dohodka (dobička) in ne prometa.

   Vsa ta vprašanja natačno razdelamo in prediskutiramo na naših seminarjih. Vabim vas, da obiščete naš naslednji seminar: http://www.semafor.si/2012/12/normirani-odhodki-in-novosti-pri-prispevkih-v-letu-2013/.

Dodaj odgovor