Računovodstvo za kmete

V 2. odstavku 47. člena veljavnega Zakona o dohodnini je lahko preberemo naslednje:

 

“(2) Davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če skupni dohodek članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 eurov ali če se člani kmečkega gospodinjstva, za katere se v skladu z 69. členom tega zakona šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za to prostovoljno odločijo…”

 

Tisti kmetje, ki presežejo znesek 7.500 EUR dohodkov, morajo torej prijaviti vodenje poslovnih knjig:

– z dejanskim ugotavljanjem prihodkov in odhodkov ali

– z dejanskim ugotavljanjem prihodkov in z normiranimi stroški v višini ugotovljenih 70% prihodkov.

 

Določba veljavnega zakona prične veljati za leto 2013, zelo verjetno pa je, da bo za eno leto odložena, zato bodo kmetje, ki izpolnjujejo pogoj 7.500 EUR dohodkov, morda še v letu 2013 lahko obdavčeni po starem – na podlagi obračunanega katastrskega dohodka in prejetih subvencij.

 

Ko bodo spremembe obstoječe zakonodaje uveljavljene, bodo kmetje, ki izpolnjujejo pogoj višine dohodkov, morali priglasiti vodenje poslovnih knjig na enega od obeh načinov, pri čemer tisti, ki bodo presegli limit 50.000 EUR letnih dohodkov, najverjetneje ne bodo mogli izbrati normiranih odhodkov.

 

Kmetom, ki jih sprememba zadeva, svetujemo, da do konca oktobra prijavijo vodenje poslovnih knjig, kot veleva veljavna zakonodaja. Če bo zakonodaja naknadno spremenjena, pa bodo ravnali v skladu s spremembami.

 

Obdavčitev kmetov in vodenje evidenc je zapleteno opravilo, zato kmetom predlagamo, da se o izbiri načina vodenja poslovnih knjig posvetujejo s poznavalcem zakonodaje. Seveda lahko pomagamo tudi mi: pokličite nas na 08 2055 950.

Pripis 22.12.2012: določba o novem načinu ugotavljanja davčne osnove je bila odložena na leto 2014.

Dodaj odgovor