PDV kot uvoza – novo u srpnju

Kod uvoza robe od 1.7.2016 dalje uvoznicima, koji imajo važeći slovenski PDV broj, ne treba više plaćati PDV. PDV samo evidentiraju u PDV obrascu, ćime je njihova obaveza za plaćanje PDV ispunjena.

Pogledajmo jednostavan primjer:

Uvoznik d.o.o. uvozi robu v vrijednosti od 10.000 EUR 25.5.2016. Istoga dana prima carinsku deklaraciju sa obavezom plaćanja PDV u iznosu od 2.200 EUR. Taj iznos mora platiti špediteru najkasnije 15.6.2016 (ili prije ako je takav dogovor među njima).

Uvoznik d.o.o. će Finansijskoj upravi predati PDV obrazac za svibanj 2016 20.6.2016. Povrat PDV će primiti na svoj račun dana 11.7.2016.

Tako će uvoznik kreditirati Republiku Sloveniju 26 dana (od 15.6.2016, kada plati PDV, do 11.7.2016, kada prima povrat).

Od 1.7.2016 primjer se mjenja ovako:

Uvoznik d.o.o. će uvesti robu u vrijednosti od 10.000 EUR 4.7.2016. Istoga dana će primiti carinsku deklaraciju sa obavezom plaćanja PDV u iznosu od 2.200 EUR. Iznos PDV će staviti u PDV obrazac za srpanj kao obavezu za plaćanje i istovremeno kao uhodni PDV. Time je njegova obaveza do Finansijske uprave ispunjena.

Uvoznik će dakle samo evidentirati PDV i neće više nastupati kao kreditor Republici Sloveniji.

Poslovanje uvoznika, špeditera i Finansijske uprave će tako biti mnogo jednostavnije, brez nepotrebnog opterećenja novčanog toka.

Sve napisano ne upotrebljava se za uvoznike, koji nemaju važeći slovenski PDV (primjerice fizičke osobe); ti još uvijek plaćaju PDV po starom.

Dodatne informacije besplatno su na raspolaganju našim klientima, ostalima nudimo savjetovanje po povoljnoj cijeni (pogledatje našu ponudu).

Odgovori