Upotrebite aplikaciju Android za pristup do knjigovodstva

Sa zadovoljstvom uvodimo upotrebu Android aplikacije u svakodnevni rad naših klijenata i našeg ureda.

Pomoću Android aplikacije možete:

  • potvrđivati račune dobavljača;
  • kontrolirati potraživanja;
  • kontrolirati obaveze;
  • vidjeti transakcije na poslovnome računu;
  • vidjeti prošli i predikciju budućega novčanog toka;
  • spremiti različite prijeglede.

Aplikaciju je moguće upotrebljavati na 5” ekranu telefona. Zasad, menu je na slovenskom jeziku ali uskoro očekujemo i engleski prijevod .

Aplikaciju mogu upotrebljavati naši klijenti. Za našu ponudu nas nazovite na +386 8 2055 950 ili nam pošaljite mail na info@semafor.si.

Odgovori