DDV od uvoza – julijska novost

Pri uvozu blaga, pri katerem obveznost za obračun DDV od tega uvoza nastane 1.7.2016 ali kasneje, uvoznikom, ki imajo ID številko za DDV, ni treba več plačati DDV špediterju. DDV le prikažejo v DDV obrazcu, s čimer se šteje, da je DDV plačan.

Poglejmo enostaven primer:

Uvoznik d.o.o. uvozi blago v vrednosti 10.000 EUR dne 25.5.2016. Istega dne prejme carinsko deklaracijo, na kateri je izkazan DDV od uvoza v višini 2.200 EUR. Znesek DDV mora špediterju plačati najkasneje 15.6.2016 (lahko pa tudi prej, če sta tako dogovorjena).

Uvoznik d.o.o. bo obračun DDV za maj 2016 Finančni upravi oddal 20.6.2016. Vračilo DDV bo na svoj bančni račun bo prejel 11.7.2016.

Tako bo uvoznik kreditiral Republiko Slovenijo 26 dni (od 15.6.2016, ko bo plačal DDV, do 11.7.2016, ko bo prejel vračilo).

Od 1.7.2016 pa bo takole:

Uvoznik d.o.o. bo uvozil blago v vrednosti 10.000 EUR dne 4.7.2016. Istega dne bo prejel carinsko deklaracijo, na kateri bo izkazan DDV od uvoza v višini 2.200 EUR. Znesek DDV bo izkazal v obračunu DDV kot vstopni DDV in hkrati kot izstopni DDV. S tem bo njegova obveznost do FURS izpolnjena.

Uvoznik bo torej DDV le evidentiral in ne bo več nastopal kot kreditodajalec Republiki Sloveniji.

Poslovanje uvoznikov, špediterjev in Furs bo tako pomembno poenostavljeno, nepotrebno likvidnostno breme uvoznikov pa odpravljeno.

Vse napisano pa ne velja za uvoznike, ki nimajo ID številke za DDV (na primer fizične osebe); ti DDV še vedno plačajo po starem. Več v noveli ZDDV-1l.

Dodatne informacije so brezplačno na voljo našim strankam, po ugodni ceni pa tudi vsem ostalim (glejte našo ponudbo).

Dodaj odgovor