Električni avto in DDV

Službeni električni avtomobili so z davčnega vidika privlačni zato, ker niti delodajalcu niti delavcu za njihovo zasebno rabo ni treba plačevati prispevkov in dohodnine od bonitete. Tako delavec, ki je  uporabnik električnega službenega vozila, zaradi zasebne uporabe ne plačuje dajatev, zasebna uporaba nima vpliva na njegovo plačo. 

 

Pri nakupu električnega vozila velja še dodatna ugodnost: delodajalec lahko odbije vstopni DDV, njegova dejanska nabavna cena vozila se zniža za znesek DDV, enako kot denimo pri tovornih vozilih.

 

Posledično je treba od zasebne uporabe vozila obračunati DDV, poglejmo primer:

 

Postavka Z.št. Podatek Znesek
Nabavna vrednost vozila z DDV 1   45.000 €
DDV odbitek 2=1*0,22/1,22   8.115 €
Nabavna vrednost vozila brez ddv 3   36.885 €
       
Prevoženi kilometri letno skupaj 4 30000  
Prevoženi zasebni kilometri letno 5 15000  
Znesek kilometrine na km 6   0,43 €
Osnova za letni obračun DDV 7=6*5   6.450 €
Znesek letnega plačila DDV 8=7*0,22   1.419 €
       
Število let uporabe vozila 9 8  
Skupaj znesek plačanega DDV 10=9*8   11.352 €
       
Prodajna cena vozila po osmih letih 11   15.000 €
Znesek DDV v prodajni ceni 12=11*0,22/1,22 2.705 €
       
Skupaj plačani DDV 13=12+10   14.057 €
Razlika med plačanim in odbitim DDV 14=13-2  

5.942

 

Nabavna vrednost avtomobila znaša 45.000 EUR, delodajalec si lahko poračuna DDV v znesku 8.115 EUR. 

Delavec letno prevozi 15.000 km v zasebne namene, vsak kilometer je vreden 0,43 EUR, od tega je treba plačati DDV vsaj enkrat letno. Letno plačilo DDV delodajalca tako znaša 1.419 EUR. 

Če delavec vozilo v tem obsegu uporablja 8 let, delodajalec za njegovo zasebno uporabo plača skupaj 11.352 EUR DDV.

Če je vozilo po osmih letih, ko ga delodajalec proda, vredno še 15.000 EUR, bo takrat delodajalec plačal še 2.705 EUR DDV.

Skupno plačilo DDV  znaša 14.057 EUR, začetni odbitek DDV 8.115 EUR, skupni strošek delodajalca iz naslova DDV je tako 5.942 EUR. Tak strošek se pojavi v primerjavi z nakupom in uporabo avtomobila s motorjem na notranje zgorevanje. 

Izračun se pomembno spremeni, če bi delavec letno prevozil 30.000 km v zasebne namene. V tem primeru bi se strošek delodajalca iz naslova DDV dvignil kar na 17.294 EUR:

 

Postavka Z.št. Podatek Znesek
Nabavna vrednost vozila z DDV 1   45.000 €
DDV odbitek 2=1*0,22/1,22 8.115 €
Nabavna vrednost vozila brez ddv 3   36.885 €
       
Prevoženi kilometri letno skupaj 4 30000  
Prevoženi zasebni kilometri letno 5 30000  
Znesek kilometrine na km 6   0,43 €
Osnova za letni obračun DDV 7=6*5   12.900 €
Znesek letnega plačila DDV 8=7*0,22   2.838 €
       
Število let uporabe vozila 9 8  
Skupaj znesek plačanega DDV 10=9*8   22.704 €
       
Prodajna cena vozila po osmih letih 11   15.000 €
Znesek DDV v prodajni ceni 12=11*0,22/1,22 2.705 €
       
Skupaj plačani DDV 13=12+10   25.409 €
Razlika med plačanim in odbitim DDV 14=13-2   17.294 €

 

Ugodnost odbitka DDV tako ni več ugodnost, ampak dejansko nadomešča odsotnost obdavčitve bonitete, obremenitev z DDV je lahko celo znatno višja od bonitete. 

 

V čem je sploh smisel nakupa službenega avtomobila, ki se uporablja le v zasebne namene, kot denimo v drugem primeru zgoraj? Smisel vidimo v možnosti, da v primeru obdavčitve z boniteto niti delodajalcu niti delavcu ni treba dokazovati obsega službene uporabe vozila. Službeni avtomobil se uporablja tako v službene kot v zasebne namene, le vodenje evidenc ni potrebno. Ker je zasebna raba uporaba obdavčena, so tudi vsi stroški avtomobila pri delodajalcu davčno priznani. 

Pri električnih avtomobilih ni tako. Delodajalec bo motiviran za prikazovanje službene uporabe avtomobila, saj ta znižuje znesek DDV, ki ga je treba plačati. 

 

Službeni električni avtomobil, ki ga delavec uporablja tudi za zasebne namene, delodajalcu prinaša dva nova stroška:

  • strošek DDV od zasebne uporabe in
  • strošek natančnega vodenja evidenc službenih poti. 

 

Aktualna zakonodaja ni bila sprejeta z mislijo na možnost, da bi se delodajalec odrekel možnosti odbitka DDV pri nakupu, posledično mu ne bi bilo treba plačevati DDV od zasebne uporabe. To sicer lahko stori, vendar mora tudi v tem primeru obračunati DDV pri prodaji električnega avtomobila, kar spet prinese visok strošek, še posebej, če bi se za prodajo odločil zgodaj, ko je vrednost električnega avtomobila še visoka. 

 

Zakonodajalec, ki bi dejansko želel vzpodbuditi uporabo električnih avtomobilov brez povzročanja skritih stroškov, bi moral obstoječo ureditev dopolniti vsaj takole:

  • uvesti oprostitev DDV v primeru prodaje električnega avtomobila, pri katerega nakupu ni bil odbit vstopni DDV;
  • znesek obračunanega DDV od zasebne uporabe omejiti z zneskom odbitega DDV pri nakupu.

 

Za dodatne informacije v zvezi z DDV pri nakupu in uporabi električnih avtomobilov nas pokličite na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si.  

Dodaj odgovor