Višja obdavčitev normirancev v letu 2023

Na podlagi spremembe Zakona o dohodnini je obdavčitev podjetnikov, ki imajo priglašene normirane stroške, od 1.1.2023 višja, in sicer tako, kot smo izračunali v spodnji kratki simulaciji prihodkov in davkov:

 

a) podjetnik normiranec, ki ima vsaj eno zavarovano osebo za polni delovni čas za 9 mesecev
Promet  Normirani stroški 2022 Davek 2022 Normirani stroški 2023 Davek 2023
12.500 € 10.000 € 500 € 10.000 € 500 €
40.000 € 32.000 € 1.600 € 32.000 € 1.600 €
50.000 € 40.000 € 2.000 € 40.000 € 2.000 €
60.000 € 48.000 € 2.400 € 44.000 € 3.200 €
80.000 € 64.000 € 3.200 € 52.000 € 5.600 €
100.000 € 80.000 € 4.000 € 60.000 € 8.000 €
120.000 € 80.000 € 8.000 € 60.000 € 12.000 €
 
b) podjetnik normiranec “popoldanec”
Promet  Normirani stroški 2022 Davek 2022 Normirani stroški 2023 Davek 2023
12.500 € 10.000 € 500 € 10.000 € 500 €
40.000 € 32.000 € 1.600 € 21.000 € 3.800 €
50.000 € 40.000 € 2.000 € 25.000 € 5.000 €
60.000 € 40.000 € 4.000 € 25.000 € 7.000 €
80.000 € 40.000 € 8.000 € 25.000 € 11.000 €
100.000 € 40.000 € 12.000 € 25.000 € 15.000 €
120.000 € 40.000 € 16.000 € 25.000 € 19.000 €

Nova obdavčitev velja za prihodke, dosežene od 1.1.2023 naprej, pri višini dokončnega davka za leto 2022 ni sprememb.

Zgornji izračuni temeljijo na novem 59. členu ZDoh-2:

 

“(1) Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona se upoštevajo normirani odhodki, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, v naslednji višini:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih

 % prihodkov

nad

do

 

50.000

80 %

   

50.000

100.000

40 %

nad 

50.000

100.000

 

0 %

nad 

100.000

(2) Če v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni bila obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona upoštevajo normirani odhodki v naslednji višini:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih

 % prihodkov

nad

do

 

12.500

80 %

   

12.500

50.000

40 %

nad 

12.500

50.000

 

0 %

nad 

50.000″

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v okviru naših svetovalnih storitev, pišite nam na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.