Preoblikovanje podjetnika

 

Ko zrastejo posli in davki, se podjetnik lahko odloči, da svoje podjetje preoblikuje v družbo. 

 

Preoblikovanje lahko poteka na naslednji način:

  • v postopku se podjetje prenese na novo d.o.o. Pri tem družbe ni treba ustanavljati še pred postopkom, ampak se ustanovitev izvede v postopku preoblikovanja. Družbe torej ni treba ustanavljati “na rezervo”; 
  • podjetje podjetnika avtomatično preneha poslovati na presečni dan;
  • nova d.o.o. pridobi identifikacijsko številko za DDV že na dan vpisa v Poslovni register;
  • iz naslova preoblikovanja ni nobenih dajatev, saj se s priglasitvijo pri Furs doseže, da se z davčnega vidika šteje, da v postopku preoblikovanja niso nastala dodatne davčne obveznosti;
  • vsi pogodbeni odnosi, v katere je vstopil podjetnik, veljajo tudi za novo d.o.o.;
  • urediti je treba le nekatere formalnosti, kot je odpiranje računa za novo d.o.o. pri banki in ureditev pogodbenih odnosov s partnerji, s katerimi je to posebej dogovorjeno, kot so banke, leasing družbe in drugi.

 

V naši pisarni vam lahko pomagamo pri izvedbi preoblikovanja. Najbolj praktično je, da najprej naredimo načrt preoblikovanja in se šele nato skupaj lotimo posamičnih korakov. Za dodatne informacije in ponudbo naših storitev nam pišite na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.