Olajšave za zaposlovanje – deficitarni poklici

 

Delodajalec, ki zaposli osebo v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, lahko od davčne osnove odšteje 45% bruto plače te osebe v prvih 24 mesecih zaposlitve.

 

Pogoji so naslednji:

 • poklic je na spodnjem seznamu;
 • povečati je treba skupno število zaposlenih pri delodajalcu: število zaposlenih ob koncu leta mora biti višje od povprečnega števila zaposlenih v tem letu;
 • oseba v zadnjih 24 mesecih ni bila zaposlena pri delodajalcu ali pri njegovi povezani osebi.

 

Starost osebe v takem poklicu ni pogoj za uveljavljanje olajšave.

 

Veljavni seznam poklicev iz Pravilnika:

 1. Varilci/Varilke ipd. (koda 7212);
 2. Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
 3. Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);
 4. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
 5. Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
 6. Krovci/krovke (koda 7121);
 7. Kuharji/kuharice (koda 5120);
 8. Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
 9. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
 10. Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112);
 11. Betonerji/betonerke ipd. (koda 7114);
 12. Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah (koda 9313);
 13. Monterji/monterke in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav (koda 7126);
 14. Livarji/livarke ipd. (koda 7211);
 15. Strugarji/strugarke ipd. (koda 7223);
 16. Mesarji/mesarke ipd. (koda 7511);
 17. Bolničarji negovalci/bolničarke negovalke v zavodih (koda 5321);
 18. Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne medicine (koda 2211);
 19. Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke (razen splošne medicine) (koda 2212);
 20. Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego (koda 2221);
 21. Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno nego (koda 3221);
 22. Natakarji/natakarice (koda 5131);
 23. Inženirji/inženirke gradbeništva (koda 2142);
 24. Inženirji/inženirke strojništva ipd.(koda 2144);
 25. Avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtke (koda 2266);
 26. Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke na visokošolskih zavodih (koda 2311);
 27. Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami (koda 2352);
 28. Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij, d. n. (koda 2519).

 

Pri prijavi delavcev v zavarovanje svetujemo pazljivost pri izbiri šifre poklica v polju 25 obrazca M-1.

 

Enaka olajšava kot za deficitarne poklice velja tudi v primeru zaposlitve osebe, starejšo od 55 let, ali osebe, mlajše od 29 let.

 

Če je delavec mlajši od 25 let in gre za prvo zaposlitev, se znesek olajšave poveča na 55% bruto plače.

 

Za dodatne informacije nam pišite na info@semafor.si ali nas pokličite na številko 08 2055 950.