Način določanja osnovne plače

 

Osnovne plače delavcev so določene v pogodbah o zaposlitvi, pogosto na različne načine:

 

a) za koledarski mesec

To je najbolj pogost način. Plača je določena za mesec, delavec vsak mesec dobi enako bruto plačo, pri tem pa je bruto postavka na uro vsak mesec različna, saj je število delovnih ur po mesecih različno.

 

b) za 174 ur ali bruto na uro

V tem primeru je plačan določena za povprečnih 174 ur mesečno, kar dejansko pomeni v bruto znesku na uro. V tem primeru bruto plača delavca po mesecih ni enaka, je pa vsakič enaka bruto urna postavka. Po našem mnenju je to najbolj pravičen in najbolj praktičen način.

 

c) v neto znesku

Tak način določanja plače je nepraktičen, delodajalcu povzroči tveganje v primeru spremembe obdavčitve, vse tovrstne spremembe gredo v korist ali na škodo delodajalca. Praktično onemogoča izrabo osebnih olajšav delavca med letom, saj bi bile te podarjene delodajalcu. Zato tak način odsvetujemo.

 

d) fiksni obračun

Nekateri delodajalci uporabljajo fiksni obračun, pri katerem je plača po mesecih enaka, hkrati se vsakič prikazuje enako število ur: 174. Tudi ta način odsvetujemo, saj je nepraktičen in težko razumljiv.

 

Poglejmo primer obračunov za koledarski mesec in na uro:

a) za koledarski mesec

Številka vrstice

Januar

Februar

Marec

Formula

Skupaj izplačan bruto

Bruto v pogodbi

1

2.000

2.000

2.000

 

 

Število ur

2

168

160

184

 

 

Bruto na uro

3

11,90

12,50

10,87

3=1/2

 

Obračunan in izplačan bruto

4

2.000

2.000

2.000

4=2*3

6.000,00

             

b) za 174 ur

Številka vrstice

Januar

Februar

Marec

Formula

 

Bruto v pogodbi za 174 ur

1

2.000

2.000

2.000

 

 

Število ur

2

168

160

184

 

 

Bruto na uro

3

11

11

11

3=1/174

 

Obračunan in izplačan bruto

4

1.931

1.839

2.115

4=2*3

5.885,06

 

Pri plači za koledarski mesec je bruto plača v vrstici 4 enaka po mesecih. Pri plači na uro pa se ta plača po mesecih razlikuje.

 

Delavec, ki ima plačo na uro, je v našem primeru za tri mesece prejel manj, skupaj 5.885,06 EUR bruto, to pa zato, ker je bilo v teh treh mesecih povprečno mesečno število ur 170,67, kar je manj kot 174. V naslednjih mesecih se bo povprečno število ur približalo vrednosti 174, tako da se bo tudi plača delavca, določena na uro, izenačila s plačo delavca, ki ima to določeno za koledarski mesec.

 

Dodatne informacije vam ponujamo v okviru naših svetovalnih storitev, pišite nam na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.