Prenos podjetja podjetnika na novo družbo

Podjetnik ima na določeni točki svoje poslovne poti lahko več razlogov za preoblikovanje svojega podjetja v družbo z omejeno odgovornostjo:

a) omejitev odgovornosti: neomejena odgovornost podjetnika ima lahko zanj hude posledice, če pride do težav v poslovanju;

b) vključitev solastnikov;

c) znižanje davčnega bremena v primeru visokih dobičkov;

č) resnejša javna podoba.

 

Preoblikovanje lahko poteka v naslednjih korakih:

a) določitev presečnega dne, priprava bilance stanja na presečni dan ter opis premoženja in dolgov, ki bodo preneseni na novo družbo;

b) priporočljivo je opraviti popis premoženja in dolgov na presečni dan, na ta način se podjetnik nekako zavaruje pred napakami v prikazu obsega in vrednosti premoženja;

c) priprava akta u ustanovitvi družbe in sklepa o prenosu podjetja;

č) podpis dokumentov pri notarju in pošiljanje predloga za vpis v register;

d) zagotovitev kontinuitete pri identifikaciji za DDV;

e) po vpisu podjetja v register: priprava končnega davčnega obračuna podjetnika in priglasitev nevtralne davčne obravnave pri Furs;

f) obvestilo poslovnim partnerjem s poudarkom na univerzalnem pravnem nasledstvu.

 

V naši pisarni vam lahko pomagamo pri izvedbi celotnega postopka tako, da bo ta racionalen in praktičen. Za več informacij in našo ponudbo nam pišite na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.

 

 

Dodaj odgovor