Študent družbenik v d.o.o. – prispevki

Za razliko od plačevanja prispevkov pri študentu, ki postane samostojni podjetnik (glejte prejšnji prispevek), so pri študentu, ki odpre d.o.o., posledice pri plačevanju prispevkov različne:

a) študent je lastnik družbe, ni direktor (poslovodja)

V tem primeru se študentu ni treba obvezno zavarovati kot družbenik. Ostane lahko zavarovan kot študent. Kot lastnik mora imenovati direktorja.

b) študent je lastnik družbe in hkrati prokurist

Enako kot v točki a). Prokurist lahko za družbo sklepa večino poslov.

c) študent je lastnik družbe in tudi direktor (poslovodja)

V tem primeru nastopi obvezno zavarovanje družbenika in plačilo prispevkov.

Alternativno lahko študent sklene delovno razmerje, obračunavati si mora najmanj minimalno bruto plačo.

č) študent ni lastnik družbe, je pa njen direktor

Študentu se ni treba obvezno zavarovati.

d) študent ni lastnik družbe, je pa imenovan kot prokurist

Tudi v tem primeru se ni treba obvezno zavarovati.

 

Zgornjih možnosti je veliko, ob vsaki je treba preučiti še vsebinske posledice izbire. Za dodatne informacije priporočamo naše svetovalne storitve.

 

Dodaj odgovor