Registrski podatki na dopisih in naročilnicah

 

Zakon o gospodarskih družbah v 45. členu predpisuje, katere podatke mora družba navajati na dopisih in naročilnicah:

 

(1) Na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku, morajo biti poleg celotne firme in sedeža družbe navedeni tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matična številka družbe; pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

(2) Naročilnice se štejejo za dopise iz prejšnjega odstavka.

 

Od 8.8.2015 naprej je novo to, da je treba navajati matično številko (prej je bilo treba navesti številko registrskega vpisa pri sodišču). Zagrožena kazen ne nespoštovanje določbe je od 500 EUR do 30.000 EUR za pravno osebo in od 300 EUR do 2.500 EUR za odgovorno osebo pravne osebe.

 

Obveznost navedbe registrskih podatkov je za podjetnike nekoliko blažja, sprememb v letu 2015 ni bilo:

 

(5) Na sporočilih, ki jih podjetnik pošlje posameznemu naslovniku, morajo biti navedeni firma in sedež podjetnika ter njegova matična številka.

 

Tudi podjetnike lahko doleti kazen od 200 EUR do 5.000 EUR; odgovorno osebo podjetnika pa od 600 EUR do 1.200 EUR.

 

Dodaj odgovor