Družba in normirani odhodki

Kot pričakovano opažamo, da je branost naših prispevkov o podjetnikih v ureditvi normiranih stroškov solidna. Nasprotno pa lastnikov družb obdavčitev z normiranimi stroški ne zanima pretirano. Zakaj je tako?

V enem od starejših prispevkov smo ugotovili, da je efektivna obdavčitev izplačila dobička družbe z omejeno odgovornostjo lastniku – fizični osebi, 37,75%.  Na drugi strani pa je efektivna obdavčitev prihodkov podjetnika z dohodnino do konca leta 2014 6%, od 1.1.2015 naprej pa le 4%.

Poglejmo primer, ki je v celoti plod naše domišljije, podžgane s šibkim delovanjem klimatske naprave v naši pisarni:

Janez Hribec s.p. je v letu 2013 realiziral za 50.000 EUR prihodkov, priglašene je imel normirane odhodke. Od tega je konec aprila 2014 plačal 3.000 EUR dohodnine, ki je dokončna (50.000 * 0,3 * 0,2 = 3.000). Normirani stroški znašajo 70% prihodkov (35.000 EUR), davčna osnova je 30% prihodkov (15.000 EUR), davek pa 20% od davčne osnove (3.000 EUR).

Tone Rob, do soseda Hribca vedno nekoliko tekmovalno nastrojen, je že pred leti ustanovil Večji hrib d.o.o. Tudi družba Večji hrib d.o.o. je v letu 2013 realizirala za 50.000 EUR prihodkov in imela prav tako priglašene normirane odhodke. Družba je konec aprila 2014 od dobička plačala 2.550 EUR davka (2.550 EUR je 17% od davčne osnove 15.000 EUR). Družbi je na računu ostalo za 32.450 EUR bilančnega dobička (od 50.000 EUR prihodkov je porabila 15.000 EUR za dejanske stroške, 2.550 EUR pa za davek od dobička), ki ga g. Rob želi prejeti na svoj račun (btw, sosed Hribec je denar pobasal že med letom, tako kot je prejemal prilive). Tukaj pa se je g. Rob resno sprl z računovodkinjo in če ne bi bila v daljnjem sorodu, bi ji, nič krivi in nič dolžni, povedal še kakšno krepko. Izračunala je namreč, da mora Večji hrib d.o.o. ob izplačilu bilančnega dobička plačati 25% dohodnine, kar znese 8.112,50 EUR (25% od 32.450 EUR). Razsrjen je naložil najstniškemu sinu, da mu v preglednici (glejte Janez Hribec in Večji hrib, preglednico smo uspeli pridobiti tudi mi) izračuna, koliko mora odšteti dacarjem. Zraven naj doda še, kako bi to izgledalo pri Hribcu, ki se mu je oni dan v bifeju ob vaški prodajalni hvalil, kako malo davka da plača. Skupaj s sinom sta ugotovila, da Večji hrib d.o.o. plača kar za 7.662,50 EUR  več dajatev kot sosed, v letu 2015 pa bo ta razlika narasla na kar 8.025 EUR. Odločitev je padla: družba Večji hrib d.o.o. bo svojo poslovno pot končala v likdvidaciji, g. Rob pa se bo vpisal med samostojne podjetnike.  

Upamo, da smo s primerom dovolj nazorno prikazali veliko razliko v obdavčitvi. Zato med družbami ni velikega interesa za obdavčitev z normiranimi stroški, verjetno pa sploh ne za poslovanje s prihodki do 100.000 EUR. Za poslovanje na tem nivoju prihodkov je ob veljavni slovenski zakonodaji mnogo bolj smiselno poslovati kot samostojni podjetnik ali podjetnica. Več informacij vam je na voljo v okviru naših ugodnih svetovalnih storitev.

Dodaj odgovor