Prenos dejavnosti podjetnika na družbo

Ko se podjetnik odloči, da bo svojo dejavnost nadaljeval v obliki gospodarske družbe, ima dve možnosti:

1. Ustanovi družbo ter od svojega podjetja (s.p.) kupi sredstva in prenese posle (pogodbe) s poslovnimi partnerji. Tak prenos je sorazmerno preprost, še posebej, če gre za dejavnost, ki vsebinsko to omogoča. Tak prenos so podjetniki uporabljali do sprejetja zakonodaje, ki omogoča tudi bolj elegantno statusno preoblikovanje.

2. Podjetje statusno preoblikuje v družbo, o čemer pišemo v nadaljevanju.

 

Statusno preoblikovanje je možno izvesti za:

  • celotno dejavnost podjetnika ali
  • za del dejavnosti podjetnika (kar je bilo z zakonodajo dolgo časa pomanjkljivo urejeno).

Zakaj bi se podjetnik sploh odločil, da izvede statusno preoblikovanje? Najpomembnejši so vsebinski razlogi, na primer:

  • vključitev novih lastnikov;
  • ločitev upravljanja od lastništva;
  • prenos na več družinskih članov;
  • omejitev osebne odgovornosti do višine vložka (d.o.o.) namesto neomejene odgovornosti (pri s.p.);
  • priprava na možno prodajo podjetja v prihodnosti.

K odločitvi za preoblikovanje v družbo pa podjetnika lahko vodijo tudi davčni razlogi: ustrezno pripravljeno in priglašeno preoblikovanje podjetnikovega podjetja v družbo je davčno nevtralno: to pomeni, da iz tega naslova niti podjetnik niti družba ne plačata nobenih davkov. Za nevtralnost davčne obravnave pa je treba izpolnjevati  nekaj pogojev iz Zakona o dohodnini:

  • družba mora biti rezidentka Slovenije;
  • družba mora vrednotiti sredstva obveznosti ter pripravljati nekatere računovodske obračune tako, kot da do preoblikovanja ne bi prišlo (torej enako kot pri podjetniku);
  • podjetnik 36 mesecev od preoblikovanja ne sme odtujiti poslovnega deleža v družbi.

Preoblikovanje družbe v samostojnega podjetnika zaenkrat še ni možno, je pa možno dejavnost na podjetnika prenesti s posamičnimi pravnimi posli. Zaradi izredno ugodne obdavčitve majhnih samostojnih podjetnikov, ki velja od začetka leta 2012, bodo morda ti postopki postali bolj aktualni.

Vse potrebno za statusno preoblikovanje podjetnika vam lahko pripravimo tudi mi; pokličite nas na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si in pripravili vam bomo konkurenčno ponudbo.

 

Dodaj odgovor