Stroški podjemnih pogodb v letu 2014

V letu 2014 se je že tako astronomsko visoka davčna obremenitev podjemnih pogodb še zvišala. Poglejmo številke:

Strošek podjemne pogodbe in zaposlitve

Izračun smo naredili tako, da smo primerjali davčno obremenitev izplačila v višini 1.000 EUR pri :

  • podjemni pogodbi, pri kateri prejemnik NI pokojninsko zavarovan na podlagi podjemne pogodbe;
  • podjemni pogodbi, pri kateri prejemnik JE pokojninsko zavarovan na podlagi podjemne pogodbe (ker ni pokojninsko zavarovan drugje, kar je novost v letu 2014);
  • pogodbi o zaposlitvi.

Na podlagi številk iz tabele se lahko prepričamo, da:

  • je najcenejše izplačilo po pogodbi o zaposlivi (prejemnik prejme 64% izdatkov, ki jih ima delodajalec z izplačilom);
  • je podjemna pogodba I za kar 10 odstotni točk dražja od pogodbe o zaposlitvi in
  • da je podjemna pogodba II nerazumno obremenjena z dajatvami, saj prejemnik prejme le 45%, 55% pa obema, izplačevalcu in prejemniku, vzame država.

Izplačilo po podjemni pogodbi seveda ni vsebinsko primerljivo z izplačilom po pogodbi o zaposlitvi, saj v primeru obstoja elementov delovnega razmerja podjemne pogodbe sploh ni dovoljeno skleniti.

Prikazan primer je le najbolj enostaven. Načini izplačil po različnih podjemnih pogodba so izredno razvejani; obstaja na desetine možnih tipov izplačil; spreminjati je treba vrsto dajatev, njihovo višino, šifriranje vrst dohodkov, statuse zavarovanj, statuse prejemnikov (nerezidenti…), od prejemnikov je treba pridobivati izjave o statusu zavarovanj…

Če želite ugotoviti, kako je konkretno izplačilo, ki ga želite izvesti, obremenjeno z dajatvami, vam priporočamo, da nas kontaktirate. Kratek nasvet dobite že za 50 EUR + DDV.

Dodaj odgovor