Prispevki podjetnikov v letu 2014

O spremembah pri višini prispevkov podjetnikov smo pisali pred skoraj letom dni. Vse tedanje ugotovitve še vedno držijo.

Pred dnevi smo dobili nov Pravilnik, ki bolj ali manj le povzema določbe ZPIZ-2.

Bistvena novost je v tem, da bodo prispevki za podjetnike od leta 2014 naprej določeni individualno glede na doseženi dobiček podjetnika. To je precejšnja novost, saj smo bili dolga leta navajeni, da so bili podjetniki uvrščeni v razrede in da so podjetniki, uvrščeni znotraj enega razreda, plačevali enak znesek prispevkov.

Za leto 2014 se bo zavarovalna osnova, od katere se plačujejo prispevki, izračunala takole:

Letna zavarovalna osnova za leto 2014 = (doseženi dobiček v letu 2013 + obračunani prispevki) * 0,7

V letu 2015 bomo namesto faktorja 0,7 uporabili faktor 0,72, v letu 2016 in v naslednjih letih pa faktor 0,75.

 

Poglejmo primer:

Podjetnik je ugotovil, da je v letu 2013 realiziral za 20.000 EUR dobička. Prispevke je plačeval v minimalni višini 299,35 EUR mesečno.

Letna zavarovalna osnova za leto 2014 = (20.000 + 299,35*12) * 0,7 = 16.514,54 EUR.

Mesečna zavarovalna osnova = letna zavarovalna osnova / 12 = 1.376,22 EUR.

V našem primeru bo torej podjetnik plačeval prispevke od osnove 1.376,22 EUR, kar mesečno znaša 525,71 EUR.

 

Če bi bili prispevki podjetnika iz našega primera obračunani po zakonodaji, veljavni v letu 2013, bi v novembru za oktober 2013 plačal 518,07 EUR prispevkov

In vpliv spremembe zakonodaje na tiste podjetnike, ki so priglasili normirane odhodke? Posebnega vpliva ni, saj tudi zanje velja zgornja formula, le dobiček izračunavajo drugače.

 

Naj dopišemo še, da se z zadnjo novelo ZZVZZ  (2. odstavek 51. člena ZZVZZ-NPB10) spreminja osnova za zdravstvene prispevke (ne pa za ostale socialne prispevke), in sice znaša najmanj 60% zadnje znane povprečne bruto plače v RS. Ne moremo drugače, kot da znova potarnamo nad neverjetno zapletenostjo in kompleksnostjo določanja osnov za prispevke, ki so ji očitno lahko kos le o vseh spremembah dnevno poučeni računovodje.

 

Več informacij je na voljo našim pogodbenim strankam oziroma v okviru naših cenovno ugodnih svetovalnih storitev.

Dodaj odgovor