Izstop iz obveznega članstva v OZS

Spremembe Obrtnega zakona v zvezi z odpravo obveznega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pričnejo veljati 28.10.2013. To pomeni, da lahko člani zbornice od vključno 28.10.2013 naprej izstopijo iz članstva.

30. člen ObrZ-E se glasi:

“(1) Člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in območnih obrtno-podjetniških zbornic lahko izstopijo iz članstva po izteku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

(2) Članu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in območne obrtne-podjetniške zbornice preneha članstvo prvi dan meseca po mesecu, v katerem je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali območna obrtno-podjetniška zbornica prejela njegovo pisno izjavo o izstopu.”

 

Člani, ki želijo izstopiti iz obeh zbornic (osrednje in območne), naj zbornici na naslov:

OZS
Celovška cesta 71
1000 Ljubljana

s poštno povratnico pošljejo pisno izjavo. Vsebina izjave ni predpisana. Po našem mnenju zadostuje običajni dopis, ki naj med drugim vsebuje vsaj davčno številko ali matično številko podjetja, da bo pošiljatelj lahko nedvoumno prepoznan. Pomagati si je mogoče z našim primerom izjave.

Zdajšnji člani, ki želijo izstopiti takoj, naj tudi izjavo pošljejo takoj, da se bodo izognili strošku članarine za november 2013. Tistim, ki nameravajo izstopiti, svetujemo, da to storijo takoj in se tako izognejo morebitnim novim oviram za izstop.

Dodaj odgovor