Normirani odhodki – obremenitev podjetnika z dajatvami v letu 2014

Pred uveljavitvijo obdavčitve na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov smo pripravili kratek izračun davčne obremenitve podjetnika, ki si ga lahko ogledate tukaj. Izračun smo nekoliko osvežili (denarni zneski so v EUR):

Davčna   obremenitev 2014 Formula Letno Mesečno
Prihodki 1 50.000 4.167
Normirani odhodki 70% 2 = 1 * 0,7 35.000 2.917
Dohodek 3 = 1 – 2 15.000 1.250
Davek od dohodka 20% 4 = 3 * 0,2 3.000 250
Prispevki za socialno varnost 5 = 414,29 EUR * 12 4.971 414
Dajatve skupaj 6 = 4 + 5 7.971 664
Neto dohodek po obdavčitvi 7 = 1 – 6 42.029 3.502
Efektivna stopnja obdavčitve 8 = 6 / 1 * 100 15,94 15,94

Pojasnila:

  • prispevki za socialno varnost (vrstica 5) bodo dejansko višji, o čemer smo prav tako že pisali v posebnem prispevku;
  • dajatve v vrstici 6 so zaradi višjih prispevkov višje;
  • neto dohodek v vrstici 7 je posledično nižji;
  • efektivna stopnja obdavčitve je 15,94% (namesto starih 13%, kot smo izračunali pred letom dni).

Poglejmo še, kako smo po novem izračunali višino prispevkov v letu 2014:

Izračun   letne zavarovalne osnove 2014 Formula Znesek v EUR
Doseženi dobiček v letu 2013 1 15.000
Obračunani prispevki v l etu 2013 2 = 299,35 * 12 3.592
Faktor 3 0,70
Letna zavarovalna osnova 4 = (1+2)*3 13.015
Mesečna zavarovalna osnova 5 = 4 / 12 1.085
Stopnja vseh prispevkov 6 0,382
Prispevki mesečno 7 = 5 * 6 414

Podjetnik torej ne bo plačeval prispevkov od minimalne osnove, ampak od višje (vrstica 5). Ker so obračunani prispevki del letne zavarovalne osnove, se bo v našem primeru osnova in s tem znesek prispevkov v letu 2015 še nekoliko dvignila (dodatni vzrok je tudi povišanje faktorja v vrstici 3):

Izračun   letne zavarovalne osnove 2015 Formula Znesek v EUR
Doseženi dobiček v letu 2014 1 15.000
Obračunani prispevki v l etu 2014 2 = 414,29 * 12 4.971
Faktor 3 0,72
Letna zavarovalna osnova 4 = (1+2)*3 14.379
Mesečna zavarovalna osnova 5 = 4 / 12 1.198
Stopnja vseh prispevkov 6 0,382
Prispevki mesečno 7 = 5 * 6 458

Zaključimo lahko, da je obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov še vedno ugodna. Za praktičen nasvet v vašem konkretnem primeru pa smo pripravili cenovno ugodno ponudbo svetovalnih storitev.

Dodaj odgovor