Prispevki lastnikov družb po novi pokojninski zakonodaji

Pred časom smo pisali o takrat še predlogu ZPIZ-2. Po predlogu naj bi se tudi dividende oseb, ki so zavarovane kot družbeniki, štele v osnovo za prispevke za socialno varnost.

 

Na srečo ni tako. Sprejeti ZPIZ-2 takih določb nima. Sklepamo, da bodo tudi v letu 2013 in naprej družbeniki družb lahko izplačevali dobičke in plačevali ustrezne davke, o čemer smo tudi že pisali.

 

ZPIZ-2 družbenikom, ki so hkrati tudi poslovodje, prinaša dve pomembni novosti:

a) kot družbeniki se bodo morali zavarovati vsi lastniki družb, ki so hkrati tudi poslovodje, ne glede na višino lastniške udeležbe. Pravilno zavarovalno podlago je treba urediti do 1.1.2014. Tako so lastniške spremembe, katerih vzrok in povod je bilo izogibanje zavarovanju v statusu družbenikov, ki so jih družbe izvajale konec leta 2011, izgubile skoraj ves pomen.

b) najnižja zavarovalna osnova se bo postopoma zviševala tako, da bo v letu 2020 dosegla 90% povprečne plače v Sloveniji.

 

Za več informacij, svetovanje ali operativno izvedbo storitev v zvezi z zavarovanjem družbenikov nas pokličite na telefon 08 2055 950.

P.S.

Naj še potarnamo nad neverjetno stopnjo birokracije pri zavarovanju družbenikov. Le zakaj morajo družbeniki imeti drugačen status kot običajni zavarovanci iz delovnega razmerja? Ali ne bi bilo dovolj, da bi jim le predpisali minimalne zavarovalne osnove pri plači? Vsi družbeniki mesečno oddajajo obrazce in plačujejo prispevke kot fizične osebe. Verjetno bo v letu 2014 na ta račun vsaj 50.000 dodatnih obrazcev in vsaj 200.000 dodatnih plačil mesečno. Koliko to stane slovensko gospodarstvo? Morda toliko: 50.000*10+200.000*0,3=1.100.000 EUR mesečno?

4 thoughts on “Prispevki lastnikov družb po novi pokojninski zakonodaji

 1. Pozdravljeni.
  S strani Davčnega urada Kranj sem dobila odgovor, da obveznost zavarovanja po 040 velja le za družbenike enoosebne družbe. Ostali se lahko, v kolikor jim to družbena pogodba ali statut omogočajo, zaposlijo, saj pogodbo o zaposlitvi v tem primeru lahko z njimi sklenejo preostali družbeniki/lastniki. O tem piše tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se sklicuje na zakon o delavnih razmerjih ter ZGD.

  1. Spoštovani, še vedno ostajam pri zgoraj zapisanem. Pravno podlago na podlagi novih predpisov je treba urediti do 1.1.2014. Ker smo še v letu 2013, zavarovanja še tečejo “po starem” oziroma tako, kot so bila s strani institucij uvedena in uveljavljena konec leta 2011. Predlagam vam, da se za podrobnejši nasvet obrnete na vašega računovodjo, seveda pa vam v okviru naših storitev z veseljem pomagamo tudi mi.

 2. Pozdravljeni.

  Brala sem ZPIZ-2 in ne razumem vašega prispevka (ali pa zakona). Namreč, 16. člen definira družbenike kot zavarovance, če niso zavarovani po drugi podlagi. Ali naj ne bi ta druga podlaga pomenila, da družbenik, ki je zaposlen v družbi kot direktor, prispevke plačuje kot delavec v delovnem razmerju (13. člen)?

  Vnaprej hvala za pojasnitev,
  Neža

  1. O tem je bilo prelitega že veliko črnila. Na kratko: državne institucije razlagajo, da družbenik, ki je hkrati poslovodja (direktor), pač ne more skleniti delovnega razmerja. Nekaj o tem sem pisal tudi tule: http://www.semafor.si/2011/11/spremembe-pri-obveznem-zavarovanju-druzbenikov/. Najraje se ne spuščam v logičnost, smiselnost in administrativno potratnost take ureditve, sicer bom napisal še kako gorko.

   Za razrešitev nadaljnjih vprašanj vas vabim na obisk našega seminarja (http://www.semafor.si/2012/12/normirani-odhodki-in-novosti-pri-prispevkih-v-letu-2013/) ali pa na svetovalni obisk v našo pisarno.

Dodaj odgovor