Popoldanski s.p. & prispevki

Samostojni podjetniki plačujejo prispevke za socialno varnost na tri načine:

 

I. Plačevanje celotnih prispevkov

Najpogosteje imajo samostojni podjetniki socialno zavarovanje urejeno v okviru svoje dejavnosti. To pomeni, da plačujejo prispevke v višini najmanj 291,48 EUR mesečno (velja za oktober 2012). Višino osnov za izračun in izračunane zneske prispevkov vsak mesec objavlja Durs.

 

II. Plačevanje prispevkov popoldanskega s.p.

T.i. “popoldanski” samostojni podjetniki imajo socialno zavarovanje urejeno drugje, najpogosteje so zavarovani v okviru delovnega razmerja za poln delovni čas. Morda odtod tudi izraz “popoldanski”, saj najverjetneje dopoldne delajo kot zaposleni, popoldne pa še v okviru svoje dejavnosti kot samostojni podjetniki.

Višina prispevkov za oktober 2012 znaša 36,67 EUR, zneske pa prav tako objavlja Durs. Uporabne informacije o statusu popoldanskih samostojnih podjetnikov so tudi na straneh Ajpes.

 

III. Plačevanje prispevkov popoldanskega s.p., ki je drugje zavarovan za manj kot 40 ur tedensko

Kadar ima popoldanski s.p. socialno zavarovanje drugje urejeno za manj kot 40 ur tedensko ali je na šolanju (študent), mora zato plačevati višje prispevke. Za oktober 2012 morajo tako plačati 32,14 EUR prispevka za PIZ ter prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 102,63 EUR (zavarovalna podlaga 104), skupaj najmanj 134,77 EUR.

 

Za več informacij nas pokličite.

Dodaj odgovor