Računovodstvo kmetov v letu 2013 – pomemben 15. januar 2013

Kot smo pričakovali, je nov način ugotavljanja davčne osnove od dohodkov kmetov odložen in se bo uporabljal šele leta 2014.

 

Tisti kmetje, ki so na podlagi 2. odstavka takrat veljavnega Zakona o dohodnini do 31.10.2012 Davčni upravi priglasili način ugotavljanja davčne osnove za leto 2012 na podlagi dejanskih prihodkov ter dejanskih ali normiranih odhodkov, v letu 2013 v zvezi z vodenjem poslovnih knjig in ugotavljanjem davčne osnove ne bodo doživeli nobenih sprememb.

 

Na podlagi 94. člena ZDavp-2F bo Davčna uprava odločbe o ugotavljanju davčne osnove za leto 2013 odpravila po uradni dolžnosti.

 

Tisti kmetje, ki pa bi želeli v letu 2013 ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov ter normiranih ali dejanskih odhodkov, lahko tak način ugotavljanja davčne osnove priglasijo le do 15.1.2013. Datum je zelo pomemben, saj bodo poznejše priglasitve zavržene.

 

Za svetovanje v zvezi z načinom ugotavljanja davčne osnove v letu 2014 nas pokličite na 08 2055 950. Seveda ni treba, da ostane le pri svetovanju: če ste kmet ali kmetica, vam lahko ponudimo celotne računovodske in davčne storitve, ki jih potrebujete.

Dodaj odgovor