Davek od dobička in normirani stroški

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb vsako leto izračunajo davčno osnovo na podlagi ustvarjenih prihodkov in odhodkov, pri čemer upoštevajo določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

Ministrstvo za finance je objavilo predlog spremembe ZDDPO-2, po katerem naj bi nekaterim zavezancem omogočili ugotavljanje davčne osnove po t.i. sistemu normiranih odhodkov. Bistvene značilnosti predloga so:

– prihodki podjetja ne presegajo 50.000 EUR letno;

– ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je potrebno priglasiti;

– ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je omogočeno tudi novim podjetjem;

– normirani odhodki znašajo 60% davčno priznanih prihodkov.

Predlog ne spreminja davčnih stopenj, torej v letu 2013 ostaja davčna stopnja 17%, v letu 2014 16% in v letih od 2015 naprej 15%.

Poglemo hipotetičen primer:

—-

Družba Pavšalist d.o.o. je v letu 2012 ustvarila za 45.000 EUR prihodkov in 25.000 EUR odhodkov. Za leto 2013 je priglasila ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov. V letu 2013 bo prav tako ustvarila za 45.000 EUR prihodkov in 25.000 EUR odhodkov. Kolikšen je (bo) davek od dobička v obeh letih?

Izračun za leto 2012: Davčna osnova = 45.000 – 25.000 = 20.000 EUR. Davek = 20.000 * 0,18 = 3.600 EUR.

Izračun za leto 2013: Davčna osnova = 45.000 * 0,4 = 18.000 EUR. Davek = 18.000 * 0,17 = 3.260 EUR.

Davek se je v našem primeru nekoliko znižal, kar je posledica dveh učinkov:

– nižje davčne stopnje in

– nižje davčne osnove v letu 2013 zaradi višjih odhodkov v sistemu normiranih odhodkov.

—-

Če bo nova zakonodaja sprejeta, o čemer ne dvomimo, bo v obdavčitev gospodarskih družb prinesla popolno novost, ki je do zdaj niso bile deležne. Ministrstvo za finance predvideva, da bo nov (opcijski) sistem obdavčitve ugodnejši za 1.000 zavezancev za davek od dohodkov pravnih oseb.

Družbam, ki predvidevajo, da bodo ustvarjale manj kot 50.000 EUR prihodkov, svetujemo, da se o vstopu v sistem normiranih odhodkov odločijo na podlagi:

– višine odhodkov (stroškov),

– dejstva, ali so zavezane za DDV ali ne,

– vpliva na višino prispevkov poslovodnih oseb.

S konkretnimi nasveti vam znamo pomagati tudi mi. Pokličite nas na 08 2055 950 ali nam pišite.

Dodaj odgovor