Spremembe pri obveznem zavarovanju družbenikov

Spremembe pri obveznem socialnem zavarovanju družbenikov (gre za družbenike d.o.o., d.n.o. in ustanovitelje zavodov) so kompleksne.

 

Spremembe vplivajo na:

– zavarovanje za brezposelnost;

– administriranje v zvezi s predlaganjem obrazcev Durs-u;

– določanje zavarovalne osnove in s tem višino prispevkov.

 

Spremembe se uveljavljajo v odvisnosti od vrste družbe in vstopa v zavarovanje:

– za enoosebno družbo veljajo druga “pravila” kot za večosebno;

– za zavarovance, ki so se vključili v zavarovanje pred 1.1.2011, prav tako veljajo druga “pravila” kot za tiste, ki so se vključili v zavarovanje v letu 2011.

 

Durs je v zvezi s tem objavila več pojasnil:

temeljno pojasnilo;

pojasnilo o priznavanju stroškov;

pojasnilo o razvrstitvi v zavarovalno osnovo.

 

V strokovni literaturi se na to temo bohotijo obširni prispevki, organizatorji tovrstnih izobraževanj so prav tako  pograbili novo poslovno priložnost.

 

Nekateri družbeniki enoosebnih družb se želijo izogniti novi ureditvi in ohraniti status zaposlenca po pogodbi o zaposlitvi. V ta namen celo spreminjajo lastniško strukturo (enoosebna družba se tako prelevi v večosebno). Praviloma take ukrepe odsvetujemo, in sicer zato, ker:

– ni nobene garancije, da bodo družbeniki tako dolgoročno dosegli svoj cilj: država lahko zakonodajo spreminja tudi v prihodnje;

– potihem upamo, da bo nova (“poenostavljena in usklajena”) ureditev zares poenostavljena ali odpravljena;

– ima lahko spreminjanje lastniške strukture daljnosežne in raznovrstne poslovne in davčne posledice.

 

Podrobnejša obravnava presega obseg in namen tega bloga. Usklajevanje s spremembami v zakonodaji je temelj našega dela, ki ga opravljamo tako, da upoštevamo preference in specifičnosti vsake naše stranke posebej.

Dodaj odgovor