Kako preprečiti računovodske prevare?

Sem ter tja se tudi računovodje znajdemo na prvih straneh časopisov. Kot po pravilu se to zgodi zaradi računovodskih škandalov in goljufij.

 

Eden globalno najbolj razvpitih primerov računovodskih goljufij se je zgodil v mednarodnem podjetju Enron. Tudi pri nas se dogajajo majhni škandali, zadnje čase je javnost obveščena predvsem o tistih, ki se dogajajo v javnem sektorju. Google jih takoj najde celo množico:

230.000 EUR poneverbe na Univerzi v Ljubljani (in to na Fakulteti za varnostne vede!),

skoraj 200.000 EUR poneverbe na dveh osnovnih šolah,

skoraj 200.000 EUR poneverb na tožilstvu (!) in na Pošti Slovenije.

 

Bi moralo biti tudi lastnike zasebnih podjetij strah računovodskih poneverb? Brez dvoma! Priložnost dela tatu. Dobre priložnosti nehote ponujajo podjetja s katero od naslednjih poslovnih in organizacijskih značilnosti:

a) ni ločitve finančne in računovodske funkcije

Taka organiziranost je pogosta v malih podjetjih. Narekuje jo obvladovanje stroškov. Ločitev računovodske in finančne funkcije je trden temelj za preprečevanje zlorab in poneverb.

b) ni računovodskega nadzora

Večja podjetja imajo računovodski nadzor organiziran kot notranjo revizijo. Če podjetje nima vpeljanih notranje revizijskih postopkov, je potrebno razmisliti o najetju zunanjega izvajalca za izvedbo teh storitev. V enostavnejših primerih lahko nekatere postopke izvede tudi oseba znotraj podjetja, ki pa ne sme biti povezana z računovodskim oddelkom.

c) vodstvo podjetja ni seznanjeno s temeljnimi pravili za organizacijo financ in računovodstva

Vodstva podjetij zanimajo le številke pod črto. Pohvalno. Vendar dobiček šteje tudi na dolgi rok, ne le kratkoročno. Na dolgi rok je potrebno finance in računovodstvo organizirati tako, da so možnosti za zlorabe minimalne ali kar neobstoječe.

č) podjetje beleži veliko število razdrobljenih poslovnih dogodkov

Taka podjetja morajo vložiti več energije in denarja v zagotavljanje informacijsko kakovostnega beleženja poslovnih dogodkov. Veliko število poslovnih dogodkov onemogoča pavšalno kontrolo pri izvedbi plačil, zato morajo biti uvedene organizacijsko in informacijsko zahtevnejše rešitve.

d) podjetje razpolaga z velikim obsegom denarja na vpogled

Nekatera podjetja izvajajajo posle, ki zahtevajo veliko denarja na vpogled. Druga podjetja pa na to gledajo kot na del poslovne politike in pri tem niso prav racionalna. Če je možno, je potrebno obseg denarja znižati, najenostavneje s kratkoročnimi vezavami denarja. Zaradi nižjega obsega denarja so možnosti za pavšalno odkrivanje zlorab večje.

 

Možnosti za izvedbo poneverb v računovodstvu je potrebno miminizirati ali pa kar odpraviti. Pri majhnih podjetjih je možna pot za večjo transparentnost računovodenja ta, da najamejo računovodski servis.

 

Za naše stranke organiziramo računovodska dela tako, da možnosti za zlorabe, izhajajoče iz računovodskih opravil, ni. Načini organizacije so lahko različni, pri oblikovanju le teh pa nam pomagajo predvsem naše izkušnje. Seveda ne smemo pozabiti na stroške naših strank. Vsi prihranki štejejo, tako denarni kot časovni.

Dodaj odgovor