Odpis terjatev do družbenikov izbrisanih družb

Na podlagi ZPUOOD bodo sodišča v 30 dneh (torej do 17.12.2011) izdala sklepe o prekinitvah postopkov izterjave terjatev do družbenikov izbrisanih družb oziroma pravnih naslednikov izbrisanih družb. Gre za družbe, izbrisane po uradni dolžnosti.

 

Dolžniki bodo v roku šestih mesecev na sodišča vložili predlog za odpust obveznosti. Če imate tovrstne terjatve, boste od sodišča prejeli sklep o prekinitvi postopka izterjave.

 

Skladno z določbami zakona bodo sodišča izdala sklepe za začetek postopka odpusta obveznosti. V dveh mesecih po objavi oklica na spletnih straneh sodišča bodo upniki odpustu lahko ugovarjali.

 

Ko sklep postane pravnomočen, lahko upnik odpiše terjatev prav tako, kakor v primeru stečaja dolžnika. S tem si zniža izstopni DDV in uveljavlja davčno priznani odhodek pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

 

V prihodnje bo na to temo verjetno prelitega precej črnila. Predvsem pričakujemo pojasnilo, ali lahko terjatev odpišemo takoj (je torej “priznana”?) ali moramo čakati na pravnomočnost sklepa o odpustu? Podrobnejše informacije so na voljo našim pogodbenim strankam.

 

___________________________________

 

28.5.2012

Ustavno sodišče je odločalo o določbah ZPUOOD in večino členov razveljavilo z odločbo, objavljeno 18.5.2012. To pomeni, da zgoraj opisani postopek odpusta obveznosti ni mogoč, začeti postopki zoper dolžnike po stari zakonodaji pa se nadaljujejo. Za svetovanje v zvezi s tovrstnimi terjatvami nas pokličite na 08 2055 950 ali nam pišite na info@semafor.si.

Dodaj odgovor