Obdavčitev zasebne rabe službenih avtomobilov

Če delodajalec zagotovi uslužbencu osebno motorno vozilo za zasebne namene, se v mesečno davčno osnovo uslužbenca všteva 1,5% nabavne vrednosti vozila. Za potrebe izračuna davčne osnove se nabavna vrednost v času znižuje takole:

– v prvem letu se ne zniža,

– v drugem, tretjem in četrtem letu se zniža vsakič za 15 odstotnih točk (skupaj za 45 odstotkov od nabavne vrednosti),

– v petem, šestem, sedmem in osmem letu se vsakič zniža za 10 odstotnih točk (skupaj 40 odstotkov nabavne vrednosti),

– v devetem in v vseh naslednjih letih je mesečna davčna osnova enaka 10% nabavne vrednosti vozila.

 

Nabavne vrednosti se poleg sprememb v času spreminjajo tudi v odvisnosti od obsega zasebnih voženj in način plačila goriva:

– če uslužbenec mesečno prevozi manj kot 500 km v zasebne namene, se nabavna vrednost zniža za 50%,

– če delodajalec zagotovi gorivo tudi za zasebno uporabo vozila, se mesečna davčna osnova zviša za 25%.

 

Stroški delodajalca v zvezi z boniteto so davčno priznani.

 

V zvezi z višino stroškov bonitete za uporabo službenega vozila v zasebne namene smo opravili nekaj izračunov, pri čemer smo variirali nabavno vrednost vozila, način določanja nabavne vrednosti, plačo uporabnika vozila in druge parametre. V skoraj vseh primerih smo ugotovili, da je za lastnika malega podjetja ugodneje kupiti službeno vozilo. Nakup vozila v zasebni režiji je davčno manj ugoden. Če želite konkreten izračun stroškov bonitete in primerjavo s stroški zasebnega nakupa, nas pokličite.

Dodaj odgovor