Davčna obremenitev pri izplačilu dobička

Kolikšna je davčna obremenitev izplačila dobička pri d.o.o.-ju za lastnika – fizično osebo?

Vprašanje:

Družba z omejeno odgovornostjo je v letu 2010 ustvarila 100.000 EUR dobička. Od dobička je plačala 20.000 EUR davka od dohodkov pravnih oseb. Lastniki družbe so fizične osebe in si želijo celotni čisti dobiček v višini 80.000 EUR izplačati. Kolikšna je davčna obremenitev izplačila?

 

Odgovor:

Ustvarjeni dobiček je bil že pri družbi obdavčen po 20% davčni stopnji – družba je plačala 20.000 EUR davka.

Od izplačila v višini 80.000 EUR mora družba plačati še fiksno akontacijo dohodnine v znesku 16.000 EUR (20% od osnove v višini 80.000 EUR). Znesek dohodnine je dokončen.

Skupna davčna obremenitev družbe in lastnikov je torej 20.000 + 16.000 = 36.000 EUR oziroma 36% od ustvarjenega bruto dobička.

Dodaj odgovor