Ureditev računovodstva je tudi izziv

 

Včasih prevzamemo računovodstvo za podjetje, ki na tem področju še ni vzpostavilo potrebnega reda. Primeri tipičnih težav:

  • vsi izdani računi niso evidentirani v knjigovodstvu;
  • manjkajo tudi prejeti računi;
  • posledično je napačno stanje terjatev do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, danih in prejetih predujmov;
  • nekaterih poslovni dogodki so z vidika davčne zakonodaje napačno ali pomanjkljivo obravnavani. 

 

Ureditev takih težav ni niti enostavna niti hitra, probleme običajno rešimo takole:

  • evidentiramo vse manjkajoče račune;
  • zagotovimo točne informacije o premoženju in poslovanju;
  • opravimo samoprijave pri plačilu dajatev, kadar je to potrebno;
  • pomagamo urediti izmenjavo informacij z računovodstvom na način, da se napake in pomanjkljivosti ne pojavljajo več;
  • priporočimo brezpapirno poslovanje in delo na poenoteni programski opremi. 

 

Z ureditvijo računovodstva imamo veliko izkušenj. Če menite, da bi bili tudi vaši računovodski procesi potrebni prenove in ureditve, nam pišite na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950. 

Dodaj odgovor