Olajšave v letnem davčnem obračunu davka od dobička

V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb in v obračunu davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2020 je uporaba olajšav omejena.

Uporabljene olajšave lahko dosegajo do 63% davčne osnove, posledično je efektivna davčna stopnja najmanj 7,03%. 

Primer:

Davčni obračun za leto 2020   Postavke v EUR % od davčne osnove
Prihodki   200.000  
Odhodki   100.000  
Davčna osnova   100.000 100
       
Nepokrita davčna izguba iz preteklih let 50.000    
Pokrivanje izgube v davčnem obračunu   50.000 50
Naložba v opremo v letu 2020 100.000    
Celotna olajšava za investiranje v opremo 40.000    
Uporaba dela olajšave v letu 2020   13.000 13
Neizrabljena olajšava za investiranje 27.000    
       
Davčna osnova   37.000 37
Davek 19% od davčne osnove   7.030 7,03

Družba iz zgornjega primera je v letu 2020 dosegla 100.000 EUR davčne osnove.

Najprej je od davčne osnove odštela nepokrito davčno izgubo iz preteklih let v višini 50.000 EUR. Na voljo je imela še 40.000 EUR olajšave za investiranje v letu 2020, ki je zaradi omejitve ne more izrabiti v celoti. Tako jo je izrabila le v višini 13.000 EUR, preostalih 27.000 EUR bo lahko odštela od davčne osnove v naslednjih petih letih.

Družba bo tako plačala 7.030 EUR davka od dohodkov pravnih oseb. 

Izračun pri podjetnikih je podoben, le davek se izračuna po lestvici.

 

Potrebujete več informacij? Ponujamo vam uporabno kratko davčno svetovanje, pišite nam na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.

Robert Potočnik

Dodaj odgovor