Čakanje na delo

I. Čakanje na delo s sofinanciranjem države zaradi koronavirusa

Delodajalec lahko tako čakanje odredi, če iz poslovnih razlogov ne more zagotavljati dela delavcem.

Čakanje na delo – odredba delodajalca.

Nadomestilo znaša 80% plače, sofinanciranje države znaša 100% nadomestila, vendar ne več kot do 1.753,84 EUR bruto, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon (ZIUZEOP):

  • upad prihodkov delodajalca za več kot 20% v prvem polletju 2020 v primerjavi s prvim polletjem 2019,
  • rast prihodkov delodajalca za manj kot 50% v drugem polletju 2020 v primerjavi z drugim polletjem 2019,
  • čakanje lahko traja v obdobju od 13.3.2020 do 31.5.2020,
  • delodajalec mora imeti plačane vse davščine,
  • delodajalec v času čakanja na delo ostalim delavcem ne sme odrejati nadur,
  • delodajalec mora čakanje pisno odrediti,
  • delodajalec mora pred prekinitvijo čakanja na delo o tej obvestiti Zavod za zaposlovanje.

Da bi delodajalec prejel 40% sofinanciranje stroška čakanja na delo, mora Zavodu za zaposlovanje na portalu za delodajalce v osmih dneh od odredbe poslati vlogo. Vlogo lahko pripravimo v naši pisarni. Delodajalci, ki so delavce na čakanje napotili pred uveljavitvijo zakona, morajo vlogo vložiti do 19. aprila 2020, država pa strošek dela sofinancira že od 13.3.2020 naprej.

Več podrobnosti v odgovorih na vprašanja Zavod za zaposlovanje.

 

II. Čakanje na delo zaradi višje sile (tudi varstvo otrok)

Delodajalec lahko čakanje na delo odredi tudi zaradi višje sile, kar pandemija nedvomno je. V tem primeru nadomestilo prav tako znaša 80% plače

Čakanje na delo zaradi višje sile – odredba delodajalca

 

V času korona krize objavljamo uporabne prispevke.

Robert Potočnik

Dodaj odgovor