Odlog plačila kreditov

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev omogoča kreditojemalcem, ki jim epidemija povzroča poslovne težave, odlog plačila kreditov za 12 mesecev po uveljavitvi zakona.

Objavljen ZIUOPOK je tukaj.

(Predlog zakona s pojasnili je tukaj.)

Banke in hranilnice bodo kreditojemalcem odobrile odlog obveznosti iz kreditne pogodbe za 12 mesecev:

 • gre za tiste obveznosti, ki do razglasitve epidemije (12.3.2020) še niso zapadle v plačilo,
 • kreditojemalci so:
  • družbe,
  • zadruge, samostojni podjetniki, samozaposleni, fizične osebe – delodajalci,
  • kmetje in
  • fizične osebe (na katere se ta prispevek ne nanaša)
 • kreditojemalec mora odlog zahtevati v vlogi,
 • vloga mora biti poslana banki najkasneje v šestih mesecih po razglasitvi epidemije, torej do 12.9.2020,
 • kreditojemalec (ki je družba, podjetnik ali druga oseba iz 4. odstavka 2. člena ZIUOPOK) mora imeti plačane vse davke in prispevke, kar mora potrditi v posebni izjavi,
 • vloga kreditojemalca, ki ni fizična oseba, mora biti utemeljena z opisom poslovnega položaja, ki mora vsebovati:
  • navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela zaradi epidemije,
  • načrt za vzpostavitev likvidnosti in
  • oceno o možnostih ohranitve delovni mest,
 • vloga kreditojemalca fizične osebe, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Sloveniji, vsebuje manj:
  • v njej ugotovi in utemelji, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne more zagotavljati poplačila,
  • v ta namen predloži opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, ki so vplivale na njen finančni položaj,
 • opis poslovnega položaja ni potreben, če je dejavnosti kreditojemalca prepovedana, v tem primeru je dovolj samo odlok, ki uveljavlja prepoved,
 • odlog je lahko tudi ugodnejši za kreditojemalca, torej daljši od 12 mesecev, se se z banko tako dogovorita,
 • kreditojemalec, ki ni fizična oseba, mora enkrat mesečno banki poročati o svojem poslovnem položaju,
 • banka lahko prekine ali skrajša odlog:
  • če se položaj kreditojemalca, ki ni fizična oseba, izboljša,
  • če kreditojemalec, ki ni fizična oseba, ne poroča o svojem položaju ali
  • če kreditojemalec (tudi fizična oseba) v vlogi navaja lažne podatke,
 • značilnosti odloga plačila:
  • do izteka odloga je prekinjena zapadlost vseh obveznosti po kreditni pogodbi,
  • končni datum zapadlosti kreditne pogodbe in podaljša za čas odloga,
  • zaradi odloga se višina posameznega obroka ne spremeni,
  • banka in kreditojemalec se lahko glede značilnosti odloga dogovorita tudi drugače,
 • odlog se uredi z aneksom h kreditni pogodbi.

Zakon velja še 18 mesecev po razglasitvi konca epidemije.

V času odloga tečejo pogodbeno dogovorjene obresti, 5. člen ZIUOPOK je dopolnjen (tako kot določa 2. člen ZIUZEOP).

Banke bodo odlog morale odobriti, če bo kreditojemalec izpolnjeval pogoje. 

 

V naši pisarni bomo pripravljali vloge za kreditojemalce z vsemi naštetimi elementi, pokličite nas na 041 741 745 ali nam pišite na info@semafor.si. Priporočamo, da vlogo pripravite čimprej, saj jih bodo banke prejele veliko.

 

Vloga za kreditojemalca fizično osebo je manj zahtevna, zato priporočamo, da fizične osebe v izogib dodatnim stroškom vloge pri banki oddajo same. 

 

V času korona krize objavljamo uporabne prispevke.

Dodaj odgovor