Nadomestilo za uporabo sredstev na domu

Delavec ima na podlagi 70. člena ZDR-1 pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev na domu.

Višino nadomestila delavec in delodajalec določita v pogodbi o zaposlitvi.

Na podlagi 10. točke 1. odstavka 44. člena ZDoh-2 je nadomestilo do višine 5% delavčeve plače neobdavčeno:

“(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne vštevajo:

6.     nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu, pod pogojem, da so določena s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela, in pod pogojem, da je delodajalec določil navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov in zato le-ta predstavlja utemeljen in razumen znesek – do višine 2% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 2% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji;

10.  nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela, in pod pogojem, da je delodajalec določil navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov in zato le-ta predstavlja utemeljen in razumen znesek – do višine 5% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 5% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Dejanske stroške je mogoče uveljavljati na podlagi dokazil;”

Pogoji iz 10. točke so kar strogi. Podobno določbo vsebuje tudi zgornja 6. točka, vendar se ta nanaša na lastno orodje, ki bi ga delavec uporabljal na delovnem mestu.

V 144. členu ZPIZ-2 je določeno, da znesek nadomestila po zgornjih točkah ni obremenjen s prispevki za socialno varnost. 

 

Če delavci, ki delajo na domu, pri tem uporabljajo tudi lastna sredstva, za katera je moč določiti realne stroške in izpolniti ostale pogoje iz 10. točke zgoraj, lahko delavci prejmejo nadomestilo do višine 5% plače, vendar ne več kot 5% povprečne plače v RS mesečno. 

 

V času korona krize objavljamo uporabne prispevke.

Robert Potočnik

Dodaj odgovor