Del plače za poslovno uspešnost – do 31.12.2017

Dodatna izplačila pri plačah ob koncu koledarskega leta delodajalci poimenujejo različno, na primer:

  • 13. plača,
  • bonus,
  • božičnica,
  • stimulacija,
  • nagrada in podobno.

V zakonu o dohodnini je tako izplačilo imenovano “del plače za poslovno uspešnost”, in sicer se 12. točka 1. odstavka 44. člena ZDoh-2 glasi:

“(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne vštevajo:

12.  del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če:

  imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali

  je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe,

in sicer do višine 70 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce.

Izplačilo po citirani določbi Zakona o dohodnini ni obdavčeno z dohodnino.

Da vse skupaj ne bi bilo prelahko, mora delodajalec, če želi ugodnost izkoristiti, izpolniti nekaj pogojev:

  • sprejeti splošni akt;
  • pravico prejeti izplačilo podeliti vsem delavcem;
  • določiti merila za izplačilo;
  • pogoji za pridobitev pravice do izplačila morajo veljati enako za vse.

Obremenitev s prispevki za socialno varnost ostaja, in sicer je takale:

Postavka Znesek Z. št. Formula
Povprečna plača za avgust 1.613,62 1  
70% povprečne plače 1.129,53 2 2=1*0,7
       
Prispevki delojemalca 249,63 3 3=2*0,221
Neto izplačilo 879,91 4 4=2-3
       
Prispevki delodajalca 181,85 5 5=2*0,161
Strošek 13. plače za delodajalca 1.311,39 6 6=2+5
       
Razmerje neto / strošek 0,67 7 7=4/6
Dajatve skupaj 431,48 8 8=3+5

Maksimalni bruto znesek, od katerega se dohodnina ne bo obračunala, je trenutno 1.129,53 EUR. Skupne dajatve delodajalca in delavca znašajo 431,48 EUR, tako da delavec prejme 879,91 EUR ali 67% stroška delodajalca.

Za dodatne informacije nam pišite na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950. Hitro boste prejeli praktično uporaben odgovor za ugodno ceno.

Dodaj odgovor