Socialno varstvene storitve – obvezna priglasitev oprostitve DDV

 

Socialno varstvene storitve, ki so oproščene obračunavanja DDV, so:

Q88.101 Dejavnost invalidskih podjetij
Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

V dnevno varstvo otrok spada tudi varovanje otrok na domu.

 

Če socialno varstvene storitve izvaja oseba, ki ni oseba javnaga prava, kot so (naštete v ZDDV-1):

  • javni zavod,
  • koncesionar,
  • dobrodelna organizacija,
  • invalidska organizacija ali
  • organizacija za samopomoč,

mora oprostitev obračunavanja DDV priglasiti pri Furs, in sicer preko portala eDavki. Priglasitev velja za osebe zasebnega prava, torej tiste, ki so v zasebni lasti. Priglasitev lahko opravi le oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje. 

 

Če priglasitve ne opravi, pogoji za oprostitev niso izpolnjeni, tak izvajalec pa mora, če preseže promet v višini 50.000 EUR v zadnjih 12 mesecih, pridobiti identifikacijsko številko za DDV ter obračunavati in plačevati DDV.

 

Več informacij dobite v naši pisarni, vsak petek lahko brezplačno, sicer pa v okviru naših davčno svetovalnih storitev. Pišite nam na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.

 

Dodaj odgovor