Prenos podjetnika mogoč na katerokoli fizično osebo

8. avgusta 2015 so pričele veljati zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I). Zelo dobrodošla je težko pričakovana poenostavitev pri prenosu podjetja, ki je po novem mogoč s prenosom celote ali dela podjetnikovega premoženja in dolgov na drugo fizično osebo. Prvi odstavek dopolnjenega in popravljenega 72.a člena ZGD-1 se tako glasi:

(1) Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese podjetje na drugo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: podjetnik prevzemnik). S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

Novost je prenos podjetja “na drugo fizično osebo”. Pred uveljavitvijo ZGD-1I je bil prenos mogoč “na zakonca ali osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kakor zakonska zveza, ali s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre”.

Po novem tako lahko podjetniki svobodneje odločajo o preoblikovanju svojega podjetja, kar je tudi pravilno, saj se s tem odpravlja nepravični položaj podjetnikov v primerjavi z družbami.

Podjetnik lahko svojo dejavnost (podjetje) prenese na novo ali že obstoječo družbo, o čemer smo že pisali.

 

 

Dodaj odgovor