Obdavčitev dobička d.n.o. po novem

Pred več kot letom dni smo pisali o nevdržni obdavčitvi nerazdeljenih dobičkov družb z neomejeno odgovornostjo.

Pred kratkim je o zadevi odločilo Ustavno sodišče.

Odločba pomeni:

  • da dobiček, ki še ni izplačan družbenikom, ni dividenda in zato z dohodnino ni obdavčen;
  • da izplačilo deleža v dobičku, ki se odšteje od kapitalskega deleža družbenika, šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala in
  • da povečanje osnovnega kapitala družbe oziroma kapitalskega deleža družbenika na podlagi pripisa dobička ni povezano z obdavčitvijo z dohodnino in ne povečuje nabavne vrednosti družbenikovega deleža.

Ureditev je zdaj praktično enaka kot pri družbah z omejeno odgovornostjo, kar je za preživetje družb z neomejeno odgovornostjo tudi potrebno.

Dodaj odgovor