Boniteta za uporabo osebnega vozila za zasebne namene

Kadar družba kupi ali najame osebni avtomobil in ga da na razpolago zaposlenencu za zasebno rabo, morata tako družba kot zaposlenec za tako boniteto plačevati davščine. V praksi se pojavljajo naslednje situacije:.

a) zaposlenec v zasebne namene prevozi več kot 500 kilometrov mesečno, gorivo v celoti plačuje delodajalec.

V tem primeru boniteta znaša 1,875% nabavne vrednosti vozila mesečno. Če torej nabavno vrednost vozila množimo z 1,875%, dobimo znesek, od katerega je potrebno pri plači obračunati dajatve: vse prispevke za socialno varnost in dohodnino. Znesek bonitete je v bistvu dohodek v naravi, ki je obdavčljiv tako, kot je obdavčljiv dohodek v denarju (plača), le pravila določanja osnove za obdavčitev so drugačna, saj dohodka v naravi ne moremo meriti tako preprosto kot denarnega. Meritve osnove nam je olajšal zakonodajalec z zapovedmi iz 2. odstavka 43. člena Zakona o dohodnini.

Primer izračuna lahko odprete tukaj. Komentarji:

  • avtomobil stane 20.000 EUR (pri tem ni pomembno, ali je nov ali rabljen, ali je v najemu ali ne);
  • osnova v koloni E se skladno z zgoraj citirano davčno postavo vsako leto zniža;
  • v kolonah H in I so prispevki, izračunani od osnove;
  • v koloni J je približen izračun dodatne akotnacije dohodnine (v našem primeru je mejna stopnja dohodnine 20%; lahko je višja ali nižja, kar je odvisno od višine plače);
  • v koloni K so skupne dajatve za vsak mesec posebej.

Tako vidimo, da skupne dajatve za uporabo vozila v osmih letih znašajo 11.261,70 EUR, od tega 8.146,35 EUR predstavlja odbitek od boniteto uživajočega neto plače. Poudariti je treba, da smo izračunali le davčna bremena iz naslova bonitete. Delodajalec mora seveda financirati nakup avtomobila, goriva, zavarovanja, servisov, popravil in ostalih neprijetnosti, povezanih s premično pločevino.

.

b) zaposlenec v zasebne namene prevozi več kot 500 kilometrov mesečno, gorivo za službene vožnje plačuje delodajalec, za zasebne pa zaposlenec

Izračun bi bil zelo podoben prešnjemu, le odstotek bonitete znaša 1,5%.

.

c) zaposlenec v zasebne namene prevozi manj kot 500 kilometrov mesečno, gorivo v celoti plačuje delodajalec.

Zopet bi imeli podoben izračun, le odstotek bonitete tokrat znaša 0,9375%.

.

č) zaposlenec v zasebne namene prevozi manj kot 500 kilometrov mesečno, gorivo za službene vožnje plačuje delodajalec, za zasebne pa zaposlenec.

Boniteta tokrat znaša borih 0,75% osnove.

.

Več informacij je na voljo našim strankam.

Dodaj odgovor