Mali davčni zavezanci za DDV: predlog spremembe ureditve

Cilj sprememb pri obdavčitvi družb in zasebnikov je tudi administrativna poenostavitev poslovanja. Te v praksi ni moč doseči, če davčni zavezanci navkljub izbiri obdavčitve po sistemu normiranih stroškov ostanejo zavezanci za DDV.
 
Ministrstvo za finance je zato pripravilo predlog sprememb Zakona o DDV, med katerimi je tudi dvig praga za vstop v sistem DDV na 50.000 EUR. Veljavni prag znaša 25.000 EUR. Prag 50.000 ni v skladu s Smernico Sveta EU, zato bo Republika Slovenija morala pridobiti soglasje sveta EU dvig praga. Šele po pridobitvi soglasja se bo višji prag lahko začel uporabljati. Najvišji (delni) prag za vstop v sistem ima Malta v znesku 37.000 EUR. Tako obstaja možnost, da Slovenija soglasja Sveta EU ne bo pridobila.
 
Ko (če) bo soglasje pridobljeno, bodo mali davčni zavezanci po predlogu sprememb ravnali takole:
– tisti, ki so zavezanci za DDV in imajo prihodke od 25.000 EUR do 50.000 EUR:
     * bodo lahko ostali v sistemu kot prostovoljni zavezanci ali
     * bodo lahko izstopili iz sistema, pri čemer zanje ne bo veljala 60 mesečna omejitev za izstop,
–  tisti, ki že imajo status prostovoljnih zavezancev (s prihodki do 25.000 EUR), pa morajo ostati v sistemu 60 mesecev in tako nova ureditev na njihov status nima vpliva.

Dodaj odgovor