Izplačilo dobička družbeniku d.o.o. – spremembe davčne obremenitve

Davčna obremenitev dobička in izplačila dobička lastniku d.o.o. se je v letu 2012 spremenila. Davčno breme določata:

– stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (o tem smo že pisali) in

– stopnja akontacije dohodnine (glejte točko 1 pri davčnih novostih iz Zakona za uravnoteženje javnih financ).

 

Poglejmo izračun v tabeli (denarni zneski so v EUR):

Postavka Zap. št. Formula 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dobiček pred davkom 1   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Stopnja davka od dobička 2   20 18 17 16 15 15
Davek od dobička 3 3 = 1*2/100 2.000 1.800 1.700 1.600 1.500 1.500
Čisti dobiček 4 4 = 1 – 3 8.000 8.200 8.300 8.400 8.500 8.500
                 
Osnova za dohodnino 5 5 = 4 8.000 8.200 8.300 8.400 8.500 8.500
Stopnja dohodnine 6   20 20 25 25 25 25
Dohodnina 7 7 = 5*6/100 1.600 1.640 2.075 2.100 2.125 2.125
Neto izplačilo lastniku 8 8 = 5 – 7 6.400 6.560 6.225 6.300 6.375 6.375
                 
Skupno davčno breme v % 9 9 = (7+3)/1*100 36,00 34,40 37,75 37,00 36,25 36,25

 

Skupno davčno breme je v letu 2011 znašalo 36%. Tolikšne dajatve bi morala skupaj plačati družba in njen lastnik, če bi bil izplačan ves ustvarjeni dobiček.

 

V letu 2012 se davčno breme zniža na 34,4%, kar je posledica nižje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Zakonodajalec je z Zakonom za uravnoteženje javnih financ za izplačila dobička, prejetega ali doseženega od 1.1.2013 naprej, predpisal 25% stopnja akontacije dohodnine. Zato se v letu 2012 skupna davčna obremenitev zviša na 37,75% in se nato do leta 2015 zniža na 36,25%, kar je spet posledica postopnega zniževanja davka od dohodkov pravnih oseb.

 

Spremembe so pomembne pri odločanju o izplačilu dobička, še zlasti, če lahko družba izvede izplačilo v letu 2012. Prikaz v zgornji tabeli je poenostavljen, zato lastnikom svetujemo, da se pred odločitvijo posvetujejo s strokovnjakom. Če nas pokličete na 08 2055 950, vam bomo z veseljem pomagali pri odločitvi. Tako, da bo vaše davčno breme optimalno.

Dodaj odgovor