Davčna olajšava za nakup tovornih vozil in avtobusov

V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je možno  uveljavljati davčne olajšave za osebne avtomobile na hibridni ali električni pogon, avtobuse na hibridni ali električni pogon in tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

 

Državni zbor je podaljšal možnost uveljavljanja olajšav tudi za avtobuse, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO IV, in tovorna motorna vozila, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO V, od vključno leta 2011 do vključno leta 2013.

 

Enako lahko olajšavo uveljavljajo tudi zasebniki, ki so obdavčeni z davkom od dohodka iz dejavnosti po Zakonu o dohodnini.

 

Ker sta spremembi pričeli veljati 31.3.2012, je možno davčni obračun popraviti, in sicer do 30.4.2012.

Dodaj odgovor