Pobot (kompenzacija) – enostranska izjava

Pobot je način prenehanja obveznosti. V vlogi upnika najraje vidimo, da kupčev dolg preneha z elegantnim pristankom denarja na našem bančnem računu, žal pa ni vedno tako.

 

Splošna pogoja za izvedbo pobota sta:

– obe terjatvi se glasita na denar (v praksi daleč najpogosteje) ali obe terjatvi se glasita na druge nadomestne stvari iste vrste in iste kakovosti (bolj teoretično, v praksi redko);

– obe terjatvi sta zapadli.

 

Pobot nastane z izjavo ene stranke drugi. Po izjavi se šteje, da je pobot nastal, ko so stekli pogoji zanj. Za pobotanje torej zadostuje izjava ene stranke in ne obeh. Še več: prejemnik pobotne izjave tej ne more ugovarjati, če so pogoji za pobot izpolnjeni. Ugovarja lahko le, če misli, da pogoji za pobot niso izpolnjeni. 

 

V praksi skoraj brez izjeme pobotno izjavo podpišeta obe stranki. S tem ni nič narobe, saj s tem prejemnik izjave pokaže, da pobotu ne nasprotuje. Pri knjiženju pobota je celo koristno, da je izjava podpisana s strani obeh strank, saj to povečini zagotavlja, da bodo zaprte iste postavke terjatev pri obeh strankah.

 

V poslovanju pa se lahko zgodi, da podpisovanje pobotnih izjav s strani obeh strank ni praktično, na primer zaradi dveh razlogov:

– ustvarjanja nepotrebnega administrativnega dela;

– potrebe po hitrem (vsakodnevnem) pobotanju terjatev, ki prav tako dnevno nastajajo pri obeh strankah.

V takih primerih ni torej prav nič narobe, če pobot izvedemo po črki Obligacijskega zakonika: na podlagi enostranske izjave in po nastanku splošnih pogojev za nastanek pobota.

 

To pomeni, da izjavo pripravi bodisi dolžnik bodisi upnik in jo pošlje drugi stranki, pobot pa izvede (zabeleži v poslovne knjige) takrat, ko sta terjatev in dolg zapadla.

 

Pripravili smo še vzorec izjave o pobotu.

 

Če je pobotov več, je  priprava takih izjav zamudna, zato priporočamo avtomatizacijo procesa z ustreznim programom. Naše stranke lahko pobote pripravljajo in izvajajo hitro in preprosto. Za več informacij nam pišite na info@semafor.si ali nas pokličite na 08 2055 950.

 

3 thoughts on “Pobot (kompenzacija) – enostranska izjava

  1. spoštovani, v vašem pojasnilu o enostranskem pobotu navajate, da je predpogoj medsebojnega pobota ZAPADLOST RAČUNOV. Vse lepo in prav, vendar je pri našem problemu to, da je naš račun do dolžnika zapadel pred 3 meseci, njegov pa še nismo dobili in vas sprašujem naslednje in sicer:
    mi se ne strinjamo z grožnjo dolžnika o enostranskem pobotu, ker njegov račun še ni zapadel v plačilo. Zanima nas ali je to prav ali ne?
    hvala za odgovor in vas lepo pozdravljam!

    dragan

Dodaj odgovor