Prodaja vseh sredstev

O razliki med prodajo deleža v družbi in prodajo dejavnosti sem na tem mestu že pisal.

Kadar prodajalec prodaja podjetje kot dejavnost (sredstva) in ne kot delež v družbi, naj bo pozoren na to, da bo predmet prodaje res celota sredstev in ne posamična sredstva. Ali drugače: posamična sredstva, ki so predmet prodaje, naj bodo izbrana in navedena temeljito in natančno.

Kar nekaj razlogov obstaja, zaradi katerih se lahko zgodi, da je seznam sredstev pomanjkljiv in površen:

a) nekatera sredstva v knjigovodstvu niso evidentirana, ker so bila ustvarjena znotraj podjetja (podatkovne zbirke o kupcih, dobaviteljih, različni podatki o preteklem poslovanju, v lastni režiji izdelana orodja…);

b) osnovna sredstva, ki nimajo več knjigovodske vrednosti (amortizacija je dosegla znesek nabavne vrednosti) niso več zajeta med pregledi osnovnih sredstev;

c) podjetje razpolaga z neotipljivimi “sredstvi”, kot so: individualno poznavanje kupcev, posebna znanja o vodenju in podobno.

Pomanjkljiv seznam sredstev postane boleč problem, ko prične kupec na novo pridobljeno dejavnost vključevati v svojo obstoječo organizacijo in pri tem ugotovi, da pomembna sredstva manjkajo. Kupec se bo tako moral najverjetneje soočiti z dodatnimi izdatki v različnih oblikah, na katere ob nakupu ni računal.

V nekaterih primerih je mogoče, da “prenos podjetja”, kot prodajo dejavnosti imenuje Zakon o davku na dodano vrednost, ni predmet obdavčitve z DDV. To možnost naj preuči z znanjem dobro podkovan davčni strokovnjak.

Dodaj odgovor