Dogovor o ari pred sklenitvijo pogodbe

V postopku prodaje malega podjetja se primeri, da želi potencialni kupec še pred podpisom pogodbe o prodaji podjetja opraviti določena dejanja, ki bi jih običajno opravil šele po podpisu pogodbe.

Vzemimo, da ima podjetje, ki je predmet prodaje, le nekaj pomembnih kupcev. To pomeni, da bi odpoved naročil s strani le enega pomembnega kupca lahko bistveno vplivala na vrednost podjetja. V takem primeru želi potencialni kupec opraviti razgovor s pomembnim kupcem blaga ali storitev in se prepričati, da se bo poslovno sodelovanje nadaljevalo tudi po spremembi lastništva v podjetju.

Praviloma prodajalec kupcu omogoči tak kontakt in razgovor. Problem pa lahko nastane, če do prodaje podjetja ne pride. Lastnik podjetja pri svojem kupcu izpade neresen, saj je predstavil novega lastnika podjetja, ki pa ga zdaj ni od nikoder.

Prodajalcu podjetja ponavadi predlagam, da od potencialnemega kupca podjetja zahteva aro. Potencialni kupec naj plača aro v višini, ki ga bo zadosti “bolela”, da ne bo brez zares dobrega razloga odpovedal transakcije po tem, ko je že opravil pogovor s pomembnim kupcem podjetja.

Ara je znamenje, da je pogodba sklenjena, zato ni običajno, da bi bila vsebovana v predpogodbi. Dogovor o ari oziroma pogodbo naj sestavi in pregleda jurist oziroma odvetnik.

Dodaj odgovor